Μήνυμα τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης γιά τήν ἑορτή τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Εὐμενίου τοῦ Νέου, τοῦ ἔτους 2023, στήν Ἐνορία Ἐθιᾶς, τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας.

Ὡς γνωστόν, πέρυσι, στίς 14 Ἀπριλίου 2022, ἡ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, ἐνέγραψε στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τόν Πανοσιώτατο Ἀρχιμανδρίτη Εὐμένιο Σαριδάκη, μέ τήν ἐπωνυμία Ἅγιος Εὐμένιος ὁ Νέος. Στίς 23 Μαΐου 2022, ἡμέρα τοῦ πρώτου ἑορτασμοῦ τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ νέου Ἁγίου, λίγες μέρες μετά τήν ἀναγραφή του στό Ἁγιολόγιο τῆς Ἐκκλησίας, μέ τή φροντίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, τελέσθηκε τρισαρχιερατική Θεία Λειτουργία, στήν Ἐθιά, τόν τόπο ὅπου γεννήθηκε ὁ Ἅγιος καί ἀναπαύεται τό ἱερό σκήνωμά του. Γιά τόν φετινό ἑορτασμό, ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, εἶχε προγραμματίσει νά γίνουν διάφορες ἐκδηλώσεις, ὑπό τήν αἰγίδα της, ἀλλά, ἐν τῷ μεταξύ, προκηρύχθηκαν οἱ ἐκλογές καί ἔτσι ὅλες οἱ ἐκδηλώσεις ἀναβλήθηκαν.

Μετά ἀπό αὐτό, ἡ Ἱερά Σύνοδος, ἀποφάσισε νά τελεσθεῖ γιά φέτος, ἡ πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Εὐμενίου, τοῦ Νέου, ἀπό τριμελῆ Συνοδική, ἐξ Ἀρχιερέων, Ἀντιπροσωπεία, προκειμένου νά ἐκφράσει τόν βαθύτατο σεβασμό της πρός τόν Ἅγιο, νά ἀναγνώσει τήν Πατριαρχική καί Συνοδική Πράξη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, περί τῆς ἀναγραφῆς του στό Ἁγιολόγιο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας ἀντίγραφο θά  ἀποκαλυφθεῖ καταλλήλως, νά τελέσει τόν Ἁγιασμό τῆς κατάθεσης τοῦ θεμελίου λίθου τοῦ οἰκοδομήματος τό ὁποῖο θά ἀνεγερθεῖ γιά τή στέγαση τοῦ τάφου του καί νά ἀναγνώσει τό παρόν Συνοδικό Μήνυμα.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης, μεγαλύνει καί δοξολογεῖ τόν Δωρεοδότη Τριαδικό Θεό, ὁ Ὁποῖος ἀποκαλύπτει θαυμαστά σημεῖα καί ἔργα διά τῶν Ἁγίων Του πού σέ κάθε γενεά Τόν εὐαρέστησαν, ὅπως ἀναφέρει τό ἱερό κείμενο τῆς Θείας Λειτουργίας τοῦ Μεγάλου Βασιλείου: «…ἐποίησας δυνάμεις διὰ τῶν Ἁγίων σου, τῶν καθ᾿ ἑκάστὴν γενεάν εὐαρεστησάντων σοι,…»[1].

Ὁ Ἅγιος Εὐμένιος, ὁ Νέος, εὐαρέστησε τόν Θεό καί χαριτώθηκε ἀπ᾽ Αὐτόν ἀπό μικρᾶς ἡλικίας, στήν Ἐθιά, ὅπου δέχθηκε τίς πρῶτες θεοσημεῖες, οἱ ὁποῖες τόν ἀκολούθησαν σέ ὅλη τήν ὑπόλοιπη πορεία τῆς ἐπίγειας πορείας του καί σέ ἄλλους διάφορους τόπους, ὡς λαϊκός, ὡς μοναχός καί ὡς κληρικός, ὑποτασσόμενος στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, κατά πώς τό ἀναφέρει, σέ ἕνα σημεῖο της, ἡ Καινή Διαθήκη: «…θελήματι Θεοῦ τὸν ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον…»[2].

Ὁ Ἅγιος Εὐμένιος, ὁ Νέος, ὑποτάχθηκε στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, ἐπόθησε βαθέως τήν ἐν Χριστῷ ζωή, μέ προσευχή, ἄσκηση καί παραδειγματική ταπείνωση, χωρίς ἐπιδείξεις, μέσῳ πολλῶν δυσκολιῶν, ἰσχυρῶν πειρασμῶν καί ἀρκετῶν ἀσθενειῶν. Πλουτίστηκε ἀπό τόν Θεό μέ ὑψηλά πνευματικά χαρίσματα, ὑπηρέτησε μέ αὐταπάρνηση τόν ἄρρωστο ἄνθρωπο στό Λειμωδῶν τῆς Ἀθήνας, μέ τή χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος ἔκαμε πληθύ θαυμάτων καί κατέστη πνευματικός ὁδηγός πολλῶν ἀνθρώπων πού προσέτρεξαν σ᾽ αὐτόν γιά νά βροῦν λύση σέ χίλια δυό πνευματικά προβλήματα καί ἀδιέξοδα τῆς σύγχρονης ζωῆς, διδάσκοντας μέ τό ἀτόφιο παράδειγμά του καί μέ τό ὑγιές ἐκκλησιαστικό ἦθος του.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης παρακαλεῖ τόν νέο αὐτό Ἅγιο τῆς Μεγαλονήσου, νά πρεσβεύει πρός τόν Κύριο γιά τόν ἁγιασμό ὅλων τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν τῆς Κρήτης καί γιά τή διατήρηση τῆς ὀρθόδοξης ἐκκλησιαστικῆς κρητικῆς παράδοσης πού εὐλογήθηκε ἀπό τόν Θεό τῶν Πατέρων μας.

Ὅλοι νά ἀγωνισθοῦμε νά ἑνωθοῦμε μέ τόν Θεό κατά πώς δίδασκε, μεταξύ ἄλλων, ὁ Ἅγιος Εὐμένιος, ὁ Νέος: «Κάθε τι ὡραῖο, τό νιώθει κάποιος ὅταν τό ζήσει. Τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ δέν μποροῦμε νά τή νιώσουμε, ἄν δέν τή ζήσουμε. Κι ἄν τή διαβάσουμε, δέν μποροῦμε νά τήν νιώσουμε, ἄν δέν τή ζήσουμε στήν πραγματικότητα. Τότε ὁ ἄνθρωπος θεώνεται. Τόσο πολύ ἀγαπᾶ ὁ Θεός τόν ἄνθρωπο, πού γίνεται ὁ ἄνθρωπος ἕνα μέ τόν Θεό. Ἑνώνονται. Γίνεται ἕνα μυστήριο ἀκατάληπτο. Δέν λέγεται, οὔτε κατανοεῖται…»[3].

 

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησία τῆς Κρήτης

[1]. Eὐχή τῆς ἁγ.ἀναφορᾶς, Θ. Λειτουγία τοῦ Μ. Βασιλείου.

[2]. Α’ Πέτρ. 4,2.

[3].. π. Εὐμένιος, ὁ ποιμήν ὁ καλός καί θαυματουργός, Σίμωνος Μοναχοῦ, Ἰανουάριος 2013, ἐκδόσεις «Ἑπτάλοφος», σ. 337.