Κοπή αγιοβασιλόπιτας Δήμου Γόρτυνας, Αγ. Δέκα 4/1/2019.