Κατασκευαστικά στάδια τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου, πρίν τήν ἔνταξή του στό ΕΣΠΑ

(Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007,τ.β., και Φ.Ε.Κ. 3.225/30-12-2011,τ.β.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Κατασκευαστικά στάδια τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου, πρίν τήν ἔνταξή του στό ΕΣΠΑ

Από την ανόρυξη του χώρου των δύο υπογείων (2008)

Μερική άποψη από την θεμελίωση (2008)

Μερική άποψη από την κατασκευή του δαπέδου του κάτω υπογείου (20/6/2009)

Μερική άποψη από την κατασκευή των τοιχίων του κάτω υπογείου (9/7/2009)

Μερική άποψη από την κατασκευή της πλάκας της οροφής του κάτω υπογείου (5/8/2009)

Μερική άποψη από την κατασκευή των τοιχίων του πάνω υπογείου (9/9/2009)

Μερική άποψη από την κατασκευή της πλάκας της οροφής του πάνω υπογείου (8/10/2009)

Κατασκευή ράμπας υπογείου (4-8 Μαΐου 2010)

Yδραυλικά – επιχωματώσεις ανατολικής πλευράς (4-8 Μαΐου 2010)

Yδραυλικά – επιχωματώσεις βόρειας πλευράς (4-8 Μαΐου 2010)

Yδραυλικά – επιχωματώσεις Δυτικής πλευράς (4-8 Μαΐου 2010)

Κατασκευή ράμπας κάτω υπογείου (Νοέμβριος 2010)

Έως αυτού του σημείου η οικοδόμηση του Πολιτιστικού Κέντρου έγινε με δαπάνες της Εκκλησίας, επιχορηγήσεις, δωρεές

Ἐν τῷ μεταξύ καί μή ἀναμένοντες τήν ὁλοκλήρωση τῆς κατασκευῆς τοῦ ὡς ἄνω κτιρίου, ἡ Ἱ. Μητρόπολη προχώρησε στήν ἵδρυση, σύσταση καί νόμιμη λειτουργία τοῦ φορέα «Πολιτιστικό Κέντρο – Ἐπικοινωνιακό καί Μορφωτικό Ἵδρυμα τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας» ὡς Νομικό Πρόσωπο Ἰδιωτικοῦ Δικαίου, μή κερδοσκοπικοῦ χαρακτῆρα, (Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007,τ.β., καί Φ.Ε.Κ. 3.225/30-12-2011,τ.β.). Ἐνεργοποιήθηκε ἡ λειτουργία μερικῶν τμημάτων, τά ὁποῖα λόγῳ μή διάθεσης κατάλληλων αἰθουσῶν, δυστυχῶς, οἱ δραστηριότητές τους, φιλοξενήθηκαν σέ ἐνοικιαζόμενους καί σέ ἄλλους μή κατάλληλους χώρους. Τά τμήματα τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου δέν δραστηριοποιήθηκαν μόνο στίς Μοῖρες, ἀλλά ἐπεκτάθηκαν διαζωνικά δηλαδή καί σέ ἄλλα ἀστικά κέντρα τῆς περιφέρειας τῆς Ἱ. Μητροπόλεως.