Κατασκευαστικά στάδια τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου, μετά τήν ἔνταξή του στό ΕΣΠΑ

(Φ.Ε.Κ. 332/12-3-2007,τ.β., και Φ.Ε.Κ. 3.225/30-12-2011,τ.β.) Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

Κατασκευαστικά στάδια τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου, μετά τήν ἔνταξή του στό ΕΣΠΑ

Από το σημείο αυτό και στο εξής η οικοδόμηση του Πολιτιστικού Κέντρου, πλην του Β΄ ορόφου άνωθεν αυτού , χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ, ΑΠΟ ΤΟΝ κ. ΣΤΑΥΡΟ ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΕΡΓΟΛΑΒΟ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΑΚΗ (5/9/2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ)
 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΑΣΜΟ ΕΝΑΡΞΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (8/10/2011)

Από την κατασκευή της τοιχοποιίας του άνω υπογείου (Οκτώβριος 2011)

Από την κατασκευή των τοιχίων, κολονών και του υπολοίπου της ταράτσας του άνω υπογείου (Οκτώβριος 2011)

Από την κατασκευή της τοιχοποιίας του άνω υπογείου (Νοέμβριος 2011)

Από την κατασκευή του Αμφιθεάτρου (Νοέμβριος 2011)

Από την κατασκευή του Αμφιθεάτρου (Δεκέμβριος 2011)

Από την κατασκευή του Ισογείου (Δεκέμβριος 2011)

Από την κατασκευή των κολονών του Α΄ Ορόφου (Φεβρουάριος 2012)

Από την κατασκευή της τοιχοποιίας του Αμφιθεάτρου (Φεβρουάριος 2012)

Από την κατασκευή της τοιχοποιίας του Ισογείου (Φεβρουάριος 2012)

Από την κατασκευή της οροφής του Α΄ Ορόφου (Μάρτιος 2012)

Από την κατασκευή των κολώνων του Β΄ Ορόφου άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου, με δαπάνες της Ι. Μητροπόλεως (Απρίλιος 2012)

Από την κατασκευή της οροφής του Β΄ Ορόφου άνωθεν του Πολιτιστικού Κέντρου, με δαπάνες της Ι. Μητροπόλεως (Απρίλιος 2012)

Από την κατασκευή της τοιχοποιίας του Α΄ Ορόφου (Ιούνιος 2012)

Από την κατασκευή της τοιχοποιίας του Α΄ Ορόφου (Ιούλιος 2012)

Από την κατασκευή της προετοιμασίας μόνωσης του δώματος του Αμφιθεάτρου (Αύγουστος 2012)

 

Από την κατασκευή του δώματος (Αύγουστος 2012)

 

Από την κατασκευή των πρώτων σοβάδων (Αύγουστος 2012)

Από την προετοιμασία κατασκευής των πρώτων ηλεκτρολογικών (Αύγουστος 2012)

Από την κατασκευή του περιβάλλοντος χώρου (Οκτώβριος 2012)

Από την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου (Οκτώβριος 2012)

Από την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου (Νοέμβριος 2012)

Από την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου (Ιούνιος 2013)

Από την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου (Οκτώβριος 2013)

Από την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου (Νοέμβριος 2013)

Από την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου (Δεκέμβριος 2013)

Από την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου (Απρίλιος 2014)

Αίθριο 1ου Ορόφου

ΑΙΘΟΥΣΕΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ (Απρίλιος 2014)

Αίθουσα: για το τμήμα Σχολής Αγιογραφίας
και για το τμήμα Ψηφιδωτού

Αίθουσα: για το τμήμα Καταγραφής-διαφύλαξης εκκλησιαστικής και πολιτιστικής κληρονομίας
για το τμήμα Θρησκευτικού τουρισμού και
για το τμήμα Πολυμέσων και Ίντερνετ

Αίθουσα: για το τμήμα Μάθησης παραδοσιακών μουσικών οργάνων
και για το τμήμα Επιμόρφωσης στελεχών Εκκλησίας

Αίθουσες: για το τμήμα Σχολής Βυζαντινής Μουσικής

Αίθουσα: για το τμήμα Μελέτης, αντιμετώπισης κοινωνικών προβλημάτων
και για το τμήμα Κοινωνικής αλληλεγγύης

Αίθουσα: για το γραφείο του Δ.Σ. και του γραφείου διοίκησης του Πολιτιστικού Κέντρου

Από την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου (Ιούλιος 2014)

Από την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου (Σεπτέμβριος 2014)

Από την κατασκευή του κήπου του Πολιτιστικού Κέντρου, από μαθητές της Γεωργικής Σχολής Μεσαράς (Νοέμβριος 2014)

Από την κατασκευή του Πολιτιστικού Κέντρου (Νοέμβριος 2014)