Κάλαντα από μαθητές του τμήματος Λύρας – Μαντολίνου του Πολιτιστικού μας Κέντρου, 22/12/2023.