Θ. Λ. για την ι. μνήμη του Αγ. Μακάριου, στον Ι. Ν. Αγ. Ευγενίου Μοιρών, 19-1-2021.