Θ. Λειτουργία στον εορτάζοντα Ι. Ν. Αγ. Ευγενίου δίπλα στο Πολιτιστικό μας Κέντρο, 13-12-2018. 

Θ. Λειτουργία στον ἑορτάζοντα Ἱ. Ν. Αγ. Εὐγενίου δίπλα στό Πολιτιστικό μας Κέντρο, 13-12-2018, Τρισάγιο γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Εὐγένιο, ἀποκάλυψη ἐπιγραφῆς γιά τόν ἐν λόγῳ Ἱ. Ναό καί Ἄνοιγμα ἔκθεσης γιά τόν Ἱεράρχη Εὐγένιο στό Πολιτιστικό μας Κέντρο,  με ἀφορμή τή συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀπό την κοίμηση τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης Εὐγενίου.

Κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς πού ἀποκαλύφθηκε:

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ

Ὁ Ἱ. αὐτός Ναός τοῦ Ἁγ. Εὐγενίου ἀνηγέρθη ἀπό τόν Μητροπολίτη Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Κύριλλο εἰς μνήμην τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Εὐγενίου καί ἐγκαινιάσθηκε ἀπό τόν ἴδιο.

Ἡ παροῦσα πλάκα ἀποκαλύφθηκε, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμηση τοῦ, ἀπό Ἀρκαδίας, Μητροπολίτου – Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κυροῦ Εὐγενίου, Προέδρου τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, προνοίᾳ τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου, σέ ἔνδειξη τιμῆς καί εὐγνωμοσύνης πρός αὐτόν.

Μοῖρες, 13/12/2018.