Θ. Λειτουργία στην Ενορία Α. Ζαρού, εορτή πολυτέκνων Ν. Ηρακλείου, Κυριακή 12/11/2023.