Θεατρική παράσταση τῆς Θεατρικῆς Ὁμάδας τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας γιά τόν Πρωθιεράρχη Βασίλειο Μαρκάκη, στά Κεραμέ Ρεθύμνου, 30/7/2022.

Ἡ Θεατρική Ὁμάδα τοῦ Πολιτιστικοῦ μας Κέντρου, στίς 30/7/2022, στά πλαίσια 2/μερων ἐκδηλώσεων, τιμῆς καί μνήμης γιά τόν ἀπὸ Ἀρκαδίας, Μητροπολίτη Κρήτης Βασίλειο Μαρκάκη, στά Κεραμὲ Ρεθύμνου, γενέτειρα τοῦ ἐν λόγῳ Πρωθιεράρχου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κρήτης, ἔδωσε, γιά 5η φορά, τήν παράσταση μέ θέμα: «Βασίλειος Μαρκάκης», ἐμπνευσμένη ἀπό τή ζωή τοῦ μακαριστοῦ Βασιλείου, μέ σκηνοθεσία – ἀπόδοση διαλόγων τῆς κ. Μαρίας Βασιλάκη καί με στίχους, σέ ἰαμβικό́ δεκαπεντασύλλαβο, τῆς κ. Χαριστῆς Κουκουμπεδάκη.

epigrafi_pol

Θεατρική Ὁμάδα