Εξετάσεις Σχολής Βυζ. Μουσικής «Αγ. Τίτος», 25/6/2024.