Εκδήλωση για τον Ερωτόκριτο στο Λύκειο Πόμπιας, 31/1/2020.