Εγκύκλιος για την έναρξη των δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεως για το σχολικό έτος 2013-2014

Μοῖρες, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Ἀριθμ. Πρωτ. 1649
Ἀριθμ. Διεκπ. 928 Ἀριθμ. Φ. 11

Πρός
Τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς
Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

Ἀγαπητοί μου,

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία συνεχίζει καί κατά τό νέο ἐκκλησιαστικό ἔτος τίς δραστηριότητες μέσα ἀπό τό Πολιτιστικό Κέντρο – Ἐπικοινωνιακό καί Μορφωτικό Ἵδρυμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Σᾶς πληροφοροῦμε ὅτι ἐφέτος θά λειτουργήσουν τά ἑξῆς τμήματα:

α) Τμῆμα νεανικῶν συνάξεων γιά τούς νέους Γυμνασίου Λυκείου καί παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου, στίς Μοῖρες καί στό Τυμπάκι. Στίς δραστηριότητές τους συμπεριλαμβάνονται προβολές ταινιῶν, εἰκαστικές δημιουργίες, θεατρικές ὁμάδες, χορωδία, ἐπιτραπέζια παιχνίδια, ἐκδρομές, ἐξορμήσεις καί ἄλλες,

β) Τμῆμα Σχολῆς ἁγιογραφίας γιά νέους καί μεγαλύτερους, στά τμήματα Μοιρῶν, Τυμπακίου καί Ἁγίας Βαρβάρας,

γ) Τμῆμα μάθησης παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων, στίς Μοῖρες καί στό Τυμπάκι,

δ) Τμῆμα Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς με διδασκαλία μέ νότες καί διδασκαλία παραδοσιακῶν τραγουδιῶν στά πλαίσια χορωδίας στίς Μοῖρες. Ἐπίσης, λειτουργούν τμήματα πρακτικῆς ἱεροψαλτικῆς διδασκαλίας Βυζαντινῆς Μουσικῆς στίς Μοῖρες καί στό Τυμπάκι καί

ε) Τμῆμα ψηφιδωτοῦ, στά Καπαριανά Μοιρῶν.

Ὁ Ἁγιασμός γιά τήν ἔναρξη λειτουργίας αὐτῶν τῶν τμημάτων, θά γίνει τήν Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2013 καί ὥρα 7.00’ μ.μ. στήν αἴθουσα τοῦ Πολιτιστικοῦ – Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Παρακαλοῦμε νά προτρέψετε κυρίως τούς νέους νά συμμετάσχουν στήν προσπάθεια τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία θέλει νά τούς βοηθήσει στούς δύσκολους καιρούς πού διερχόμαστε.-

Μέ θερμές πατρικές εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

Από τον Αγιασμό της έναρξης των δραστηριοτήτων έτους 2013 – 14