Εγκαταστάσεις του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας «Ο Εύδιος Λιμήν», 101,9 FM, στο Πολιτιστικό μας Κέντρο.