Διακρίσεις Τουρνουά Σκάκι Πολιτιστικού Κέντρου Ι. Μ. Γορτύνης και Αρκαδίας, ανά κατηγορία, Κυριακή 22/4/2018.

Διακρίσεις Τουρνουά Σκάκι Πολιτιστικού Κέντρου Ι. Μ. Γορτύνης και Αρκαδίας, ανά κατηγορία, Κυριακή 22/4/2018.

  1. Γενική Κατηγορία

Αγόρια:  1. Μιχελινάκης Γιάννης                 4/5

  1. Μιχελινάκης Νίκος                     4/5
  2.      Μανουσιδάκης Ανδρέας           3/5

Ασκοξυλάκης Βαρδής                 3/5

Γαργεράκης Μιχάλης                  3/5

Φανουράκης Νίκος                     3/5

Λεμονάκης Γιάννης                     3/5

 

Κορίτσια: 1. Χαλκιαδάκη Άννα Μαρία        5/5

  1. Ματαλλιωτάκη Ευανθία          2/5

 

  1. Κατηγορία μέχρι Γ’ Δημοτικού

Αγόρια: 1. Κρούπης Κωνσταντίνος              4/5

  1. Ματαλλιωτάκης Γιώργος           3/5
  2. Ξυλούρης Ανδρέας                      2/5

Χρονάκης Ιάσωνας                         2/5

 

Κορίτσια: 1. Χαλκιαδάκη Κωνσταντίνα       2,5/5

  1. Χαριτάκη Φαίδρα                     2/5
  2. Μιχελινάκη Κατερίνα               0,5/5

Διακριθέντες

Μιχελινάκης Γιάννης                 4/5

Χαλκιαδάκη Άννα Μαρία        5/5

Κρούπης Κωνσταντίνος              4/5

Χαλκιαδάκη Κωνσταντίνα       2,5/5