Γραφεῖα καί Ἀρχεῖο Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, 2020.

grafia