Βόρεια κόγχη Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Μουλίων

lipsana_moulion

Βόρεια κόγχη Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀποστόλων Μουλίων, μέ τά ἱ. λείψανα τῶν Ἁγ. Τριῶν Νεομαρτύρων. Πάνω τοιχογραφία τῆς μή καιομένης βάτου τοῦ 12ου αἰ. καί κάτω τό ἁγίασμα.