Από το τμήμα για τη μάθηση του Σκακιού

skaki_16

Από το τμήμα για τη μάθηση του Σκακιού Φεβρουάριος 2016