Από τους Α χαιρετισμούς, στον Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών, 15/3/2019.