Από μαθήματα του τμήματος Σκακιού, σχολ. έτους 2020 – 2021.