Απρίλιος 2018, τοποθέτηση υδραυλικών εγκαταστάσεων.

Τοποθέτηση υδραυλικών εγκαταστάσεων