Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, 22/3/2018.

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ  ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 22 Μαρτίου 2018 στό Ἡράκλειο, καί ἐκτός ἀπό διάφορα ἐκκλησιαστικά θέματα, ἀσχολήθηκε μέ τίς τρέχουσες ἐξελίξεις πού ἔχουν σχέση μέ τά ποικίλα προβλήματα πού δημιουργεῖ ἡ οἰκονομική κρίση στούς ἀδύναμους συνανθρώπους μας,  ἐπισημαίνοντας τήν ἀνάγκη τῆς ἐπαύξησης τῶν φιλανθρωπικῶν καί προνοιακῶν δράσεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τήν κάλυψη, κατά τό δυνατόν, περισσοτέρων ἀναγκῶν.

Ταυτόχρονα, ἐπισημαίνει ὅτι τό φιλανθρωπικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας στηρίζεται στό ἔλεος καί τή φιλανθρωπία τοῦ Θεοῦ καί βοηθεῖται, ὡς γνωστόν, ἀπό τό περίσσευμα τῆς ἀγάπης φιλότιμων ἀνθρώπων, τούς ὁποίους ἡ Τοπική Ἐκκλησία εὐχαριστεῖ ἐγκάρδια μέ πολλή εὐγνωμοσύνη.

Ἐπίσης, ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀναφέρθηκε στό πρόσφατο θέμα τῆς φυλάκισης τῶν δύο ἀδελφῶν μας Ἑλλήνων στρατιωτικῶν, Ἀγγέλου καί Δημητρίου, ἐκφράζει δέ τή θερμή συμπαράστασή Της πρός τούς ἴδιους καί τίς οἰκογένειές τους καί προσεύχεται γιά τήν ὑγεία καί τήν ἐνδυνάμωση, ἀλλά καί γιά τήν ἄμεση ἀπελευθέρωση καί ἐπιστροφή τους στήν Πατρίδα μας καί τούς οἰκείους τους.

Μέ ἀφορμή τά ὁλοένα αὐξανόμενα θανατηφόρα τροχαῖα στούς δρόμους τῆς Μεγαλονήσου Κρήτης, ἐφιστᾶ τήν προσοχή στούς ὁδηγούς καί καλεῖ ὅλους νά τηρήσομε ὑπεύθυνη στάση στήν ἐφαρμογή τοῦ Κώδικα Ὁδικῆς Κυκλοφορίας, νά ἀποφεύγομε τήν ἀλόγιστη κατανάλωση ἀλκοόλ καί νά ἐπιδεικνύομε πάντοτε ὑπεύθυνη καί συνετή ὁδική συμπεριφορά, πάντοτε καί ἰδιαίτερα κατά τίς ἑορτάσιμες ἡμέρες πού πλησιάζουν.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος, εὔχεται σέ ὅλους νά διέλθομε μέ μετάνοια καί κατάνυξη τό ὑπόλοιπο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά ἀξιωθοῦμε δέ νά ἑορτάσομε μέ πνευματική εὐφροσύνη τά Σεπτά Πάθη καί τήν Ἁγία Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας.

 

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης