ΟΜΙΛΙΕΣ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2015, στόν Ἱ. Μ. Ναό Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν

Κυριακή A΄ Νηστειῶν 1η Μαρτίου
5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός. 5:45΄μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Τὸ κριτήριο μὲ τὸ ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἐπιλέγει τὰ πρόσωπα καὶ τὰ γεγονότα τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων», ἀπό τόν κ. Ἰωάννη Λίλη, Δρ. θ, Λέκτορα τῆς Ἀνωτάτης Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου.
Στό τέλος θά τεθεῑ σέ προσκύνηση τεμάχιο ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου ἀπό λειψανοθήκη τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀπεζανῶν.

Κυριακή Β΄ Νηστειῶν 8η Μαρτίου
5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός. 5:45΄ μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: « Ἡ πνευματικὴ ζωὴ καὶ ὁ ἀγώνας τοῦ πιστοῦ μέσα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ» ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Εἰρηναῖο Μπατσάκη, Κληρικὸ τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Κισάμου καὶ Σελίνου. Στό τέλος  θά τεθοῦν σέ προσκύνηση τεμάχια ἐκ τῶν Ἱ. Λειψάνων τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ἀπό λειψανοθήκη τῆς Ἱ. Μονῆς Κουδουμᾶ.
Κυριακή Γ΄ Νηστειῶν 15η Μαρτίου
5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός. 5:45΄ μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Ἡ Κυριακή τῆς Σταυροπροσκυνήσεως στὸν ἑορτολογικό κύκλο τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἡ σημασία τοῦ Σταυροῦ στοὺς λόγους σύγχρονων Ἁγίων καὶ χαρισματικῶν Γερόντων», ἀπό τόν κ. Ἐμμανουήλ Δουνδουλάκη, Δρ. θ, Καθηγητή τῆς Ἀνωτάτης Πατριαρχικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἡρακλείου Κρήτης. Στό τέλος θά τεθοῦν σέ προσκύνηση  τεμάχια ἐκ τῶν  Ἱ. Λειψάνων τῶν Ἁγ. Νεομαρτύρων Ἰσιδώρου καί τῶν τέκνων αὐτοῦ, ἐκ Βαλῆ Μεσαρᾶς.
Κυριακή Δ΄ Νηστειῶν 22α Μαρτίου
5:00΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός. 5:45΄ μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Θέματα πνευματικοῦ ἀγῶνος», ἀπό τόν Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Μεθόδιο Βερνιδάκη, Πρωτοσύγκελλο τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Κρήτης. Στό τέλος θά τεθεῖ σέ προσκύνηση  τεμάχιο Τιμίου Ξύλου.
Κυριακή Ε΄ Νηστειῶν 29η Μαρτίου
5:30΄ μ.μ. Κατανυκτικός Ἑσπερινός. 6:15΄ μ.μ. ὁμιλία μέ θέμα: «Ἡ ἄσκηση καὶ ἡ νηστεία στὴ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ», ἀπό τόν κ. Ἀνέστη Κεσελόπουλο, Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στό τέλος θά τεθεῖ σέ προσκύνηση Ἱ. Λείψανο τοῦ Ἁγ. Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου.