Ἱερά Μονή Προφήτη Ἠλία

Γία τόν λόφο ποὺ βρίσκεται ἡ Ἱ. Μονή, ὑπάρχουν διηγήσεις ἀπό τό 1920 περί τῆς χάριτος τοῦ Προφ Ἠλία. Κτίστηκε ἀρχικά προσκυνητάριο καί τό 1990 οἰκοδομήθηκε μονόκλιτος Ἱ. Ναός. Κατόπιν προσετέθη δεύτερο κλῖτος ἀφιερωμένο στόν Ἅγ. Γεράσιμο. Τὰ ἐγκαίνια τοῦ Ἱ Ναοῦ τελέσθηκαν ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη Γορτύνης & Ἀρκαδίας Κύριλλο. Τὸ 2006 οἰκοδομήθηκε τὸ πρῶτο κελλί. Τὸ 2007 προσετέθη πτέρυγα ποὺ περιλαμβάνει τράπεζα καὶ κελλιά. Τὸ 2009 μέ ἀπόφαση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης & Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου καί ἔγκριση τῆς Ἱ. Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης ἔγινε Ἱ. Μονή στήν ὁποία σήμερα ἐγκαταβιεῖ 1 Μοναχὴ.

Τα δημοσιεύματα δεν βρέθηκαν