Ἁγ. Φανουρίου Βαλσαμονέρου

Αγ. Γρηγόριος Παλαμάς, Από τοιχογραφίες του Ι. Ν. Αγ. Φανουρίου Βαλσαμονέρου, Μετοχίου της Ι. Μονής Βροντησίου