Ιερά Μονή Ἁγ. Νικολάου Ζαροῦ

moni_ag_nikolaou

Βρίσκεται κοντά στό χωριό Ἄ. Ζαρός. Ἐπὶ  Ἐνετοκρατίας ἦταν μετόχι τῆς Ἱ. Μ. Βαλσαμονέρου. Ἀναφέρεται σέ καταγραφή τοῦ 1644. Σώζεται τό σύμπλεγμα δύο μονόχωρων ναῶν τῆς βενετοκρατίας. Ὁ ἕνας εἶναι ἀφιερωμένος στόν  Ἅγ. Νικόλαο μέ τοιχογραφίες τοῦ 14ου αἰ., ἐνῶ ὁ ἄλλος εἶναι ἀφιερωμένος στήν Ἁγ. Παρασκευή πού ἀναστηλώθηκε περί τό 1970. Τό σημερινό συγ­­κρότημα τῆς  Ἱ. Μονῆς βρίσκεται γύρω ἀπό τά παλαιά κτίσματα ἀποτελούμενο ἀπό νεότερα κτίσματα τοῦ 20ου αἰ. Στὰ τέλη τοῦ 19ου αἰ. ἐγκαταστάθηκαν μοναχὲς καὶ ἔκαναν κάποιες ἀνακαινιστικὲς ἐργασίες. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ 1960 εἶχε ἐγκατασταθεῖ ἐκεῖ ὁμάδα λαϊκῶν πού ἀκολουθοῦσαν τὸ παλαιὸ ἡμερολόγιο. Ἐπί ἀρχιερατείας τοῦ Μητροπολίτου Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας Κυρίλλου συγκρότησαν μοναστική ἀδελφότητα ἀκολουθοῦν τὸ παλαιὸ ἑορτολόγιο καί μνημονεύουν τὸ ὄνομα τοῦ κανονικοῦ Ἐπισκόπου Γορτύνης καὶ Ἀρκαδίας. Στήν  Ἱ. Μονή σήμερα ἐγκαταβιοῦν 5 μοναχοί.

Ἀπό τοιχογραφίες τῆς Ἱ. Μονῆς

 

8ag_nikolaos_zaros_2016

Από τη Θ. Λειτουργία στην Ι. Μονή Αγ. Νικολάου Ζαρού, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, κουρές νέων μοναχών

Από τη Θ. Λειτουργία στην Ι. Μονή Αγ. Νικολάου Ζαρού, Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2016, κουρές νέων μοναχών Εντός της Θ. Λειτουργίας ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριος τέλεσε την ι. ακολουθία του Μεγάλου Μοναχικού Σχήματος και έκειρε σε μεγαλόσχημες Μοναχές την Αικατερίνη Ρομπογιαννάκη μετονομάσας αυτήν εις Μακαρίαν Μοναχήν και την Χρυσούλα Σαμιωτάκη μετονομάσας …

0 σχόλια