Ἀσήμι – Ἱ. Ν. Ἁγ. Παρασκευῆς

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΣΗΜΙΟΥ

Εντός της κωμόπολης Ασημίου βρίσκεται ο ιερός ναός της Αγίας Παρασκευής Ασημίου. Θεμελιώθηκε το 1965 στις αρχές Οκτωβρίου και εγκαινιάστηκε στις 4 Νοεμβρίου το έτος 1984.

Αξίζει να σημειωθεί, όπως μας αναφέρει ο εφημέριος του Ναού π. Εμμανουήλ Δασκαλάκης, ότι η εκκλησία χτίστηκε αποκλειστικά και μόνο με τη συνδρομή των κατοίκων της ενορίας Ασημίου. Όπως μας αφηγείται ο ίδιος χαρακτηριστικά, οι πέτρες φορτώνονταν με τα χέρια των πιστών, γιατί τότε δεν υπήρχαν φορτωτές να τις φορτώνουν, ούτε αμάξια με ανατροπή να τις ξεφορτώνουν.

Ο ναός αποτελείται από τρία κλίτη. Το κεντρικό κλίτος είναι αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή, το αριστερό κλίτος είναι αφιερωμένο στην Αγία Τριάδα και το δεξιό κλίτος στην Αγία Ειρήνη. Ο μεγαλόπρεπος ναός περιλαμβάνει εσωτερικά έναν μεγάλο και ευρύχωρο γυναικωνίτη.

Στον αύλειο χώρο της εκκλησίας υπάρχει μια πετρόκτιστη βρύση καθώς επίσης και το ηρώο πάνω στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των πεσόντων συμπατριωτών από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έως τον εμφύλιο.

Ολόκληρος ο χώρος που περικλείει και περιλαμβάνει την εκκλησία έχει έκταση 1800 τ.μ. και μήκος 70 μ Ο αύλειος χώρος συνδέεται επίσημα από δυο δημόσιους δρόμους μπροστά και πίσω. Ο ιερός ναός της Αγίας Παρασκευής διαθέτει μια αίθουσα συνολικής έκτασης 120 τ.μ. πολλαπλών χρήσεων, πάντοτε προς εξυπηρέτηση των αναγκών του ναού.

Μνημείο πεσόντων στον αύλειο χώρο του Ι. Ν. Αγ. Παρασκευής

Ι. ΝΑΟΙ ΑΣΗΜΙΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ ΑΣΗΜΙΟΥ

Εντός της κωμοπόλεως Ασημίου βρίσκεται ο πετρόκτιστος ιερός ναός του Αγ. Αποστόλου Τίτου. Είναι μονόκλιτη βασιλική με κεραμοσκεπή κτισμένη σε χώρο που παραχώρησε ο Αγάς Τούρκος και την ίδια εποχή κτίστηκε στην αυλή το Σχολείο. Η παραδοσιακά εσωτερική διακόσμησή του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θεμελιώθηκε το 1883 και εγκαινιάσθηκε το 1885 από τον Μητροπολίτη Κρήτης Τιμόθεο Καστρινογιαννάκη.

Καταγραφή ἐκκλησιαστικῶν καταστροφῶν 

ἀπό τούς ναζιστές Γερµανούς σέ ἐκκλησίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας (Β´ µέρος)

Ἐνορία Ἀσημίου

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Μακαρίου ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό Πολιτιστικό μας Κέντρο, στίς 16/12/2018, στήν ἐκδήλωση, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Ἐ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Εὐγένιο, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του. Στό ἑπόμενο τεῦχος θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλα ἀποσπάσματα πού ἀφοροῦν καταγραφές ἐκκλησιαστικῶν καταστροφῶν σέ ἄλλες ἐκκλησίες τῆς Ἐπαρχίας μας.

Ἀπό τό Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας:
Μετά τή φυγή τῶν Γερμανῶν τό Ἑλληνικό Κράτος ἔκανε, ὡς γνωστόν, διάφορες ἀπογραφές. Στήν προσπάθειά του γιά τή συγκέντρωση στοιχείων καταστροφῶν πού ἔγιναν, μεταξύ ἄλλων συμπεριλαμβάνεται καί ἕνα τηλεγράφημα  τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, πρός τήν τότε Ἱερά Ἐπισκοπή Ἀρκαδίας, μέ τό ὁποῖο ζήτησε κατάσταση ζημιῶν πολέμου καί κατοχῆς, εἰς βάρος Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν τῆς δικαιοδοσίας τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς.
Ἀπό τήν, ὅση καί ὅπως σώζεται, συνημμένη κατάσταση ζημιῶν, στό ἀπαντητικό ἔγγραφο τοῦ προαναφερθέντος τηλεγραφήματος, πού ὑπάρχει στό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Μαρκάκης προκύπτουν τά ἀκολουθοῦντα στοιχεῖα πού ἀξίξει νά ἀναφερθοῦν, γιά νά σχηματισθεῖ γνώμη καί γιά τήν «εὐλάβεια»!!! τῶν κατακτητῶν τῆς περιόδου πού ἀναφερόμαστε. Σημασία ἔχει ἐδῶ τό τί ἱερά κατέστρεψαν ἀσεβῶς οἱ κατακτητές καί ὄχι ἡ χρηματική ἀξία τους. Ἡ ἀνάγνωση καί μόνο τῶν στοιχείων ἀποτελεῖ ἕνα ἐπί πλέον θλιβερό τεκμήριο τῶν πράξεων τῶν Ναζί καί εἰδικά γιά τό πῶς φέρθηκαν γιά Ἱερούς Ναούς καί ἱερά τῆς πίστεώς μας.
Ἔγραψε, (ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 172/110/4-10-1945, Ἅγιοι Δέκα, ἐξερχόμενο τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχεῖο Ἱ. Μ. Γ. Ἀ) λοιπόν, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Μαρκάκης, ἀπό τούς Ἁγίους Δέκα (τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Χαράλαμπος Μαρκάκης, καταγόταν ἀπό τό Τυμπάκι, πῆγε στό Μοναστῆρι τῶν Ἀπεζανῶν τήν 1/8/1906, σέ ἡλικία 19 ἐτῶν. Στίς 19/12/1907, ἐκάρη Μοναχός καί ἔλαβε τό ὄνομα Χρύσανθος. Διετέλεσε καί  Ἡγούμενος τῆς ἐν λόγῳ Ἱ. Μονῆς. Ἀπεβίωσε στίς 2/2/1957, (πληροφ. ἀπό τό Μοναχολόγιο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀπεζανῶν): «Τάς ζημίας αἵτινες ἐπηνέχθησαν εἰς βάρος τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς Δικαιοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, παρά τῶν Γερμανικῶν καί Ἰταλικῶν Στρατευμάτων κατά τό διάστημα τῆς κατοχῆς…

Ἀπόσ. Τίτος Ἀσήμι: Βόμβα  ἐκραγεῖσα 5 μέτρα ἔξω τοῦ Ἱ. Ναοῦ ἐπέφερε τάς κάτωθι ζημίας -Ὑαλοπίνακας παραθύρων 24.000 δρ. – Ὑαλοπίνακας Πολυτελείας 10.000 δρ. -Ζημίαι ἐπί τοῦ οἰκήματος τοῦ Ἱ. Ναοῦ 10.000 δρ. -Καταστροφή δέκα κυπαρίσσων  75.000 δρ. Ἀξία Ὁλική 119.000 δρ.

Τό παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας «Ἐν Ἐσόπτρῳ», τεῦχος 55, ἔτος 2019, σελ. 14-15.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Στο κέντρο της κωμόπολης Ασημίου και στο υψηλότερο σημείο, θεμελιωμένος πάνω σε θεμέλια πρωτοχριστιανικού ναού, δεσπόζει ο πρώτος ναός του Ασημίου, ο Άγιος Γεώργιος. Κατεστράφη ολοσχερώς το 1867 κατά την επανάσταση του 1866 και η ανοικοδόμηση του ολοκληρώθηκε το 1910. Είναι πετρόκτιστη μονόκλιτη βασιλική. Ο εσωτερικός διάκοσμος παρουσιάζει αξιόλογη αρχιτεκτονική και πρόσφατα έχει αναπαλαιωθεί.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΡΧΑΓΓΕΛΩΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΣΗΜΙΟΥ

 Ο πετρόκτιστος νεκροταφιακός ναός των Αρχαγγέλων χτίστηκε από δωρητή στο κέντρο του νεκροταφείου το 1954

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ

Χτίστηκε από δωρητές το 1982.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Ο ιερός ναός της Ζωοδόχου Πηγής αποτελεί το πιο απομακρυσμένο εξωκλήσι της ενορίας Ασημίου. Βρίσκεται σε απόσταση 550 μ. από την κωμόπολη , σε έναν καταπράσινο περιφραγμένο χώρο με πανύψηλα κυπαρίσσια και πεύκα.

Χτίστηκε το 1918 Tο έτος 2005 υπέστη ζημιές από σεισμό. Με εντολή της Αρχαιολογικής υπηρεσίας ανορθώθηκε και αναπαλαιώθηκε άμεσα. Εορτάζει την Παρασκευή του Πάσχα και στις 15 Αυγούστου.

asimi_208

Εορτή Αγ. Παρασκευής Ασημίου, 26/7/2020.

0 σχόλια
_ag_paraskenis_26-7-20196

Εορτή Αγ. Παρασκευής Ασημίου, 26/7/2019.

0 σχόλια
ag_paraskevis_asimi_201815

Εορτή Αγ. Παρασκευής Ασημίου, 2018.

0 σχόλια
kalanta_asimiou_20173

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από αντιπροσωπεία νεανικής συντροφιάς της Ενορίας Ασημίου, 24/12/2017.

0 σχόλια
asimi_ag_parask_201713

Εορτή Αγ. Παρασκευής Ασημίου, 2017.

0 σχόλια
asimi_201729

Κυριακή τῶν Βαΐων, Ἐνορία Ἀσημίου, 9/4/2017.

Κυριακή τῶν Βαΐων, Ἐνορία Ἀσημίου, 9/4/2017.

0 σχόλια
asimi_eorti_sindesmou_2011 (10)

Εορτή του Ι. Συνδέσμου Εφημερίων της Ι. Μητροπόλεώς και απονομή τιμητικών διακρίσεων 2011

Από την εορτή του Ι. Συνδέσμου Εφημερίων της Ι. Μητροπόλεώς μας και την απονομή τιμητικών διακρίσεων σε συνταξιούχους κληρικούς, στον Ι. Ν. Αγ. Τίτου Ασημίου 17-5-2011

0 σχόλια
kapi_kofina09 (2)

Κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Δήμου και του ΚΑΠΗ 2009

Από την κοπή της Αγιοβασιλόπιτας του Δήμου και του ΚΑΠΗ Κόφινα (6-2-2009)

0 σχόλια