Πύργος Μονοφατσίου – Ἱ. Ν. Ἁγ. Εἰρήνης

Καταγραφή ἐκκλησιαστικῶν καταστροφῶν 

ἀπό τούς ναζιστές Γερµανούς σέ ἐκκλησίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς µας (Β´ µέρος)

Ἐνορία Πύργου

Τό κείμενο πού ἀκολουθεῖ εἶναι ἀποσπάσματα ἀπό ὁμιλία τοῦ Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Μακαρίου ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε στό Πολιτιστικό μας Κέντρο, στίς 16/12/2018, στήν ἐκδήλωση, ὑπό τήν αἰγίδα τῆς Ἱ. Ἐ. Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης Εὐγένιο, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση 40 ἐτῶν ἀπό τήν κοίμησή του. Στό ἑπόμενο τεῦχος θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλα ἀποσπάσματα πού ἀφοροῦν καταγραφές ἐκκλησιαστικῶν καταστροφῶν σέ ἄλλες ἐκκλησίες τῆς Ἐπαρχίας μας.

Ἀπό τό Ἀρχεῖο τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας:
Μετά τή φυγή τῶν Γερμανῶν τό Ἑλληνικό Κράτος ἔκανε, ὡς γνωστόν, διάφορες ἀπογραφές. Στήν προσπάθειά του γιά τή συγκέντρωση στοιχείων καταστροφῶν πού ἔγιναν, μεταξύ ἄλλων συμπεριλαμβάνεται καί ἕνα τηλεγράφημα  τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων, πρός τήν τότε Ἱερά Ἐπισκοπή Ἀρκαδίας, μέ τό ὁποῖο ζήτησε κατάσταση ζημιῶν πολέμου καί κατοχῆς, εἰς βάρος Ἱερῶν Ναῶν καί Ἱερῶν Μονῶν τῆς δικαιοδοσίας τῆς ἐν λόγῳ Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς.
Ἀπό τήν, ὅση καί ὅπως σώζεται, συνημμένη κατάσταση ζημιῶν, στό ἀπαντητικό ἔγγραφο τοῦ προαναφερθέντος τηλεγραφήματος, πού ὑπάρχει στό ἀρχεῖο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, τό ὁποῖο ὑπογράφει ὁ Γενικός Ἀρχιερατικός Ἐπίτροπος τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Μαρκάκης προκύπτουν τά ἀκολουθοῦντα στοιχεῖα πού ἀξίξει νά ἀναφερθοῦν, γιά νά σχηματισθεῖ γνώμη καί γιά τήν «εὐλάβεια»!!! τῶν κατακτητῶν τῆς περιόδου πού ἀναφερόμαστε. Σημασία ἔχει ἐδῶ τό τί ἱερά κατέστρεψαν ἀσεβῶς οἱ κατακτητές καί ὄχι ἡ χρηματική ἀξία τους. Ἡ ἀνάγνωση καί μόνο τῶν στοιχείων ἀποτελεῖ ἕνα ἐπί πλέον θλιβερό τεκμήριο τῶν πράξεων τῶν Ναζί καί εἰδικά γιά τό πῶς φέρθηκαν γιά Ἱερούς Ναούς καί ἱερά τῆς πίστεώς μας.
Ἔγραψε, (ὑπ᾽ ἀριθμ. πρωτ. 172/110/4-10-1945, Ἅγιοι Δέκα, ἐξερχόμενο τῆς Ἱ. Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, Ἀρχεῖο Ἱ. Μ. Γ. Ἀ) λοιπόν, ὁ Ἀρχιμανδρίτης Χρύσανθος Μαρκάκης, ἀπό τούς Ἁγίους Δέκα (τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Χαράλαμπος Μαρκάκης, καταγόταν ἀπό τό Τυμπάκι, πῆγε στό Μοναστῆρι τῶν Ἀπεζανῶν τήν 1/8/1906, σέ ἡλικία 19 ἐτῶν. Στίς 19/12/1907, ἐκάρη Μοναχός καί ἔλαβε τό ὄνομα Χρύσανθος. Διετέλεσε καί  Ἡγούμενος τῆς ἐν λόγῳ Ἱ. Μονῆς. Ἀπεβίωσε στίς 2/2/1957, (πληροφ. ἀπό τό Μοναχολόγιο τῆς Ἱ. Μονῆς Ἀπεζανῶν): «Τάς ζημίας αἵτινες ἐπηνέχθησαν εἰς βάρος τῶν Ἱερῶν Ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς Δικαιοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Ἐπισκοπῆς Ἀρκαδίας, παρά τῶν Γερμανικῶν καί Ἰταλικῶν Στρατευμάτων κατά τό διάστημα τῆς κατοχῆς…

Μεταμόρφωσις Πύργος: -Κατεστράφησαν λόγῳ βομβαρδισμῶν α) 20 Ὑαλοπίνακες 8.000 δρ. β)  Κατεκριμνήσθη τό Κωδωνοστάσιον καί ἄλλαι ζημίαι ἐπί τοῦ Ἱ. Ναοῦ 20.000 δρ. -Ἀφήρπασον  ἔλαιον 120 ὀκ. 12.000 δρ. -Πέντε κυπαρίσους 25.000 δρ. Ἀξία Ὁλική 65.000 δρ.

Τό παραπάνω κείμενο δημοσιεύθηκε στό Περιοδικό τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας «Ἐν Ἐσόπτρῳ», τεῦχος 55, ἔτος 2019, σελ. 14-15.

dsc07997d_xer_24

Από τους Δ´ Xαιρετισμούς, στην Ενορία Πύργου Μονοφατσίου, 12/4/2024, όπου έψαλε χορωδία της Σχολής Βυζ. Μουσικής του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεώς μας, υπό τη διεύθυνση του κ. Αντ. Μαθιουδάκη, Καθηγητού της Σχολής.

0 σχόλια
pirgos_mon_223

Εκδήλωση του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεώς μας, για τα 100 χρόνια μακριά από τις Αλησμόνητες Πατρίδες της Μικράς Ασίας, στον Πύργο Μονοφ., στις 9/12/2022.

Κατά την εκδήλωση μίλησε ο κ. Ζαχαρίας Καλοχριστιανάκης, συντ. Εκπαιδευτικός, Συγγραφέας, με θέμα: «Μικρασία, Καταστροφή, Προσφυγιά» και εν συνεχεία η Παραδοσιακή Χορωδία και Ορχήστρα του Πολιτιστικού Κέντρου της Ι. Μητροπόλεώς μας, υπό τη διεύθυνση του κ. Ανδρέα Γιακουμάκη, Καθηγητή Μουσικής και Διευθυντή της Σχολής Βυζ. Μουσικής της Ι. Μητροπόλεώς μας, τραγούδησε μικρασιατικά τραγούδια.

0 σχόλια
pyr6

Ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Ἐρημίτης καί Ὁμολογητής», τοῦ κ. Ζαχαρία Καλοχριστιανάκη, συνταξιούχου Ἐκπαιδευτικοῦ – Συγγραφέα, στον Πύργο Μονοφατσίου, Κυριακή 27/11/2022.

Ἀπό τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Ἐρημίτης καί Ὁμολογητής», τοῦ κ. Ζαχαρία Καλοχριστιανάκη, συνταξιούχου Ἐκπαιδευτικοῦ – Συγγραφέα, κατά τήν ὁποία μίλησαν ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, ὁ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Μακάριος Σπυριδάκης, Ἡγούμενος τῆς Ἱ. Μονῆς Κουδουμᾶ, ὁ κ. Κων/νος Ἀνδρουλιδάκης, Καθηγητής τοῦ Παν/μίου Κρήτης, ἡ κ. Δέσποινα Κουνενιδάκη, Φιλόλογος καί …

0 σχόλια
pirgos_met_2213

Θ. Λειτουργία της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, χειροθεσία σε Αναγνώστη του κ. Ζαχαρία Καλοχριστιανάκη, απονομή σ΄ αυτόν της Ανωτάτης Τιμητικής Διακρίσεως της Εκκλησίας Κρήτης, Πύργος Μονοφ. 6/8/2022.

0 σχόλια
pirgos_tirinis_2214

Κυριακή της Τυρινής, 6/3/2022, στην Ενορία Πύργου Μονοφ., χειροθεσίες: π. Ιωάννη Σαριδάκη, σε Πνευματικό και Οικονόμο, κ. Δημ. Παπαδόπουλου, σε Αναγνώστη, κ. Ιωάννου Δημητράκη, σε Εκκλησιαστική Διακονία.

0 σχόλια
metamorfoseos_2010

Θ. Λειτουργία στον εορτάζοντα Ι. Ν. Μεταμορφώσεως του Κυρίου Πύργου Μονοφ., 6/8/2020.

0 σχόλια
timi_kaloxristiannakis_10_11_194

Από την τιμητική εκδήλωση στον Πύργο Μονοφ. για τον κ. Ζαχαρία Καλοχριστιαννάκη, συντ. εκπαιδευτικό, συγγραφέα, 10/11/2019.

0 σχόλια
pirgos_2620195

Θ. Λειτουργία στην Ενορία Πύργου Μονοφ., Κυριακή, 2/6/2019.

0 σχόλια
g_nistion_pirgos_31-3-20193

Κυριακή Σταυροπροσκυνήσεως, στην Ενορία Πύργου Μονοφ. 31/3/2019.

0 σχόλια
vivlio_filagri_20185

Από την παρουσίαση του Βιβλίου: «Ο Ιωσήφ Φιλάγρης & τα Αστερούσια- Συμβολή στην τοπική ιστορία», που έγραψε ο Ζαχαρίας Δ. Καλοχριστιανάκης και εξέδωσε η Ι. Μονή Κουδουμά. Πύργος Μονοφ. 29/9/2018.

0 σχόλια
pirgos_15-7-20187

Θ. Λειτουργία και 40/μερο μνημόσυνο π. Εμμ. Μαυριτσάκη, Ενορία Πύργου Μον., Κυριακή 15/7/2018.

0 σχόλια
ag_rafail_pirgos_20183

Εσπερινός Αγ. Ραφαήλ, 9/4/2018, Πύργος Μονοφ.

0 σχόλια
theofania_20187

Από την εορτή των Θεοφανείων και την εις Πρωτοπρεσβύτερον Σταυροφόρον χειροθεσία του π. Χαραλάμπους Παπαδόπουλου, στην Ενορία Πύργου Μονοφατσίου, 6-1-1018.

0 σχόλια
ag_rafail_pirgos_20176

Ἑσπερινός πανήγυρης Ἁγ. Ραφαήλ, στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ Πύργου Μονοφατσίου 2017.

Ἑσπερινός πανήγυρης Ἁγ. Ραφαήλ, στόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ραφαήλ Πύργου Μονοφατσίου 2017.

0 σχόλια
2sinedrio_pirgos_16

Από το Συνέδριο «Τα Αστερούσια της Παράδοσης και της Ιστορίας» Πύργος Μονοφ. 14 Ιουλίου 2016

Από το Συνέδριο του Κέντρου Κρητικής Λογοτεχνίας «Τα Αστερούσια της Παράδοσης και της Ιστορίας» Πύργος Μονοφ. 14 Ιουλίου 2016

0 σχόλια
theofania_1600008

Θεοφάνεια 2016, Ενορία Πύργου Μονοφατσίου

  Θεοφάνεια 2016, Ενορία Πύργου Μονοφατσίου

0 σχόλια
neanikes_sinaksis_pirgou (3)

Από τις νεανικές συνάξεις της Ενορίας

Από τις νεανικές συνάξεις της Ενορίας

0 σχόλια
met_pirgos_14 (3)

Θεία Λειτουργία της πανήγυρης της Μεταμορφώσεως του Κυρίου 2014

Από τη Θ. Λειτουργία της πανήγυρης της Μεταμορφώσεως του Κυρίου 6/8/2014

0 σχόλια
pirgos_ag_irin_14 (2)

Εσπερινός της εορτής της Αγ. Ειρήνης 2014

Από τον Εσπερινό της εορτής της Αγ. Ειρήνης 2014

0 σχόλια
pirgos_ag_irin_14 (4)

Παρουσίαση του Βιβλίου “Ο Πύργος και οι Τρείς Εκκλησιές” 2014

Από την παρουσίαση του Βιβλίου, στον Πύργο Μονοφατσίου, “Ο Πύργος και οι Τρείς Εκκλησιές”, του συγγραφέα Ζαχαρία Καλοχριστιανάκη, 4-5-2014

0 σχόλια
pirgos_met_13

Εσπερινός της Μεταμορφώσεως του Κυρίου 2013

Από τον εσπερινό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως 2013

0 σχόλια
pirg_theof_13 (5)

Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων 2013

Από τη Θ. Λειτουργία των Θεοφανείων 2013

0 σχόλια
pirgos_ag_raf_12(13)

Χειροτονία Διακόνου Ιωάννου Σαριδάκη στον Ι. Ν. Αγ. Ραφαήλ Πύργου Μονοφατσίου 2012

Από τη Θ. Λειτουργία της πανήγυρης του Αγ. Ραφαήλ, στον Ι. Ν. Αγ. Ραφαήλ Πύργου Μονοφατσίου 2012. (χειροτονία Διακόνου Ιωάννου Σαριδάκη, εις Πρεσβύτερον, απονομή εύφημης μνείας της Ι. Μητροπόλεως και επίδοση αναμνηστικών δώρων εκ μέρους της εν λόγω Ενορίας, προς τον Αιδεσ. Πρωτ. Εμμ. Μαυριτσάκη, προϊστάμενο της Ενορίας Πύργου Μον., ένεκα της συνταξιοδότησής του.

0 σχόλια
metam_pirgos_2011 (8)

Εσπερινό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως 2011

Από τον εσπερινό της Μεταμορφώσεως του Κυρίου, στον Ι. Ν. Μεταμορφώσεως 2011

0 σχόλια
liksi_sinakseon_11 (7)

Θεία Λειτουργία και την εκδρομή για την λήξη των δραστηριοτήτων των νεανικών συνάξεων 2011

Από την Θ. Λειτουργία και την εκδρομή για την λήξη των δραστηριοτήτων των νεανικών συνάξεων της Ι. Μητροπόλεώς μας, στον Πύργο Μονοφατσίου, Ιούνιος 2011  

0 σχόλια
pirgos_ag_konstantinou_11 (13)

Θεία Λειτουργία στην πανήγυρη του Αγ. Κων/νου 2011

Από τη Θ. Λειτουργία στην πανήγυρη του Αγ. Κων/νου 2011

0 σχόλια
pirgos6.8.09 (3)

Θεία Λειτουργία της πανήγυρης της Μεταμορφώσεως του Κυρίου 2009

Από τη Θ. Λειτουργία της πανήγυρης της Μεταμορφώσεως του Κυρίου 6/8/2009

0 σχόλια
theofania_08 (2)

Θεία Λειτουργία των Θεοφανείων 2008

Από τη Θ. Λειτουργία των Θεοφανείων 2008

0 σχόλια
karaagrafail5

Θ. Λειτουργία της έλευσης της Τ. Κάρας του Αγ. Ραφαήλ 2007

Από τη Θ. Λειτουργία της έλευσης της Τ. Κάρας του Αγ. Ραφαήλ, στον Ι. Ν. Αγ. Ραφαήλ Πύργου Μονοφατσίου 2007

0 σχόλια
pirgos_mninosino_3

Από το 6/μηνο μνημόσυνο του μακαριστού Μητροπολίτου Γορτύνης & Αρκαδίας Κυρίλλου στον Πύργο Μονοφ. 23/10/2005

Από το 6/μηνο Μνημόσυνο του Μακαριστού Μητροπολίτου Γορτύνης & Αρκαδίας κυρού Κυρίλλου, που έγινε στον Ι. Ν. Αγ. Ειρήνης Πύργου Μονοφατσίου στις 23/10/2005

0 σχόλια