Πραιτόρια – Ἱ. Ν. Ταξιαρχῶν

 

dsc07381pretoria_24