Βουρβουλίτης – Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἰωάννου

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Πρόκειται για κτίσμα του 12ου περίπου αιώνα. Είναι μικρός σε μέγεθος πετρόκτιστος Ναός. Εγκαινιάσθηκε το έτος 1938 από τον τότε Επίσκοπο Αρκαδίας Βασίλειο.

ΔΙΚΛΙΤΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Σύμφωνα με μαρτυρίες υπήρχε και τρίτο κλίτος αφιερωμένο στο Άγιο Πνεύμα. Πρόκειται για παλαιό κτίσμα πιθανόν του 12ου αιώνα. Λόγω του ότι είναι ο μεγαλύτερος σε διαστάσεις Ναός της ενορίας χρησιμοποιείτε ως ενοριακός. Πλησίον επίσης του Ναού υπάρχει και αίθουσα που λειτουργεί ως Πνευματικό κέντρο.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Ο Ι. Ν. του Αγίου Ανδρέα είναι Εξωκλήσι της ενορίας Βουρβουλίτη, και βρίσκεται ανατολικά του οικισμού. Τα τελευταία χρόνια με πρωτοβουλία της ενορίας και συνδρομή της 13ης εφορείας βυζαντινών αρχαιοτήτων ο Ναός ανακαινίσθηκε. Πλησίον του Ναού υπάρχει οπή σε βράχου από όπου αναβλύζει Αγίασμα, και τοιχογραφία με την μορφή του Κυρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχαιολογίας Ο Ι. Ν. του Αγίου Ανδρέα υπήρξε στο παρελθόν Μοναστηριακός Ανδρώας Μονής.

Ἱ. Ναός Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης στόν Βουρβουλίτη

Τό ἁγίασμα δίπλα στόν Ἱ. Ναό Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης στόν Βουρβουλίτη

Ὅταν, γιά πρώτη φορά, πήγαμε νά λειτουργήσουμε στόν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης τῆς Ἐνορίας Βουρβουλίτη, ρωτήσαμε: “Πῶς ὑπάρχει αὐτή ἡ ἐκκλησία στό ὄνομα τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα Κρήτης;” καί λάβαμε ἀπό γηραιούς ἀνθρώπους τήν ἑξῆς ἀπάντηση: “Mά, ἐδῶ ἐρχόταν ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας γιά νά ξεκουράζεται”.
Ἀκόμα μᾶς εἶπαν ὅτι ὁ εἰρημένος χῶρος ὑπῆρξε Ἀνδρῴα Ἱ. Μονή. Αὐτή ἡ παράδοση διασώζεται στόν Βουρβουλίτη, ἀπό στόμα σέ στόμα. Ὁ π. Ἰ. Χασουράκης, θυμᾶται γέροντα 100 ἐτῶν νά μαρτυρεῖ περί τῶν ἀνωτέρω, πού καί ἐκεῖνος τά μετέφερε ἀπό διηγήσεις παλαιοτέρων. Ἡ ἐν λόγῳ ἐκκλησία ἀνακαινίσθηκε περί τό 2000, ὅπου ἀποκαλύφθηκαν σπαράγματα τοιχογραφιῶν τά ὁποία χρονολογοῦνται ἀπό τήν ἀρχαιολογία, τόν 12ο αἰῶνα.
Κατά τήν ἀνακαίνιση βρέθηκαν πίσω ἀπό τό Ἱερό ὀστά τά ὁποῖα τοποθετήθηκαν στόν περίβολο τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου δίπλα ὑπάρχει πρωτοβυζαντινό ἁγίασμα, ἐντός αὐτοῦ καί ἄνω ὑπόλειμμα τοιχογραφίας μέ γράμματα ἀπό τό μοναχικό σχῆμα καί ὄχι μέ παράσταση τοῦ Κυρίου πού εἴχαμε γράψει παλαιότερα, ἐνῶ δεξιά ὑπάρχει ἕτερη τοιχογραφία, πιό πέρα δέ εὑρίσκεται ρωμαϊκή στέρνα.

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

«Καλογερόσπηλιος», Βουρβουλίτη

kalogerospilios

«Καλογερόσπηλιος», Βουρβουλίτη

Σέ ἀπόσταση ἑνός τετάρτου ἀπό τόν Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης Βουρβουλίτη ὑπάρχει σπήλαιο μέ τήν ἐπωνυμία «Kαλογερόσπηλιος», ὅπου κατά τίς παραδόσεις τοῦ τόπου, (εὐχαριστοῦμε τόν π. Δ. Φορτετσανάκη) πήγαινε ὁ Ἅγ. Ἀνδρέας μέ τούς μαθητές του καί ἀσκήτευαν.
Λέγονται δέ καί ὀνόματα μοναχῶν, ἤτοι Ἀνδρέας, Γεώργιος καί Δημήτριος. Ἐπίσης διαθρυλεῖται σφαγή τῶν ἐκεῖ μοναζόντων ἀπό Ἄραβες, καθώς καί στόν Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου, Βουρβουλίτη.
Στόν βίο τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέου, τοῦ 11ου αἰ. (Ἐθνική Βιβλιοθήκη τῆς Ἑλλάδος, ὑπ᾽ ἀριθμ. 2560), ὑπάρχει ἡ ἑξῆς ἀναφορά, τήν ὁποία μεταφέρουμε στή δημοτική: «…Κάποια μέρα, ἀφοῦ εἶδε (ὁ Ἅγ. Ἀνδρέας) τά ἐρημικότερα μέρη τῆς Νήσου καί ἀφοῦ περισκόπησε ὅλους τούς τόπους της, βρῆκε ἕνα μέρος καθαρό ἀπό θόρυβο, ἔκτισε Ναό καί μικρά καταλύματα καί ἐκεῖ ἀφοῦ συνέκλεισε, ὅσο τό δυνατόν, τόν ἑαυτό του ἐπλατύνετο κατά τήν καρδία καί ἠγαλλιᾶτο τό πνεῦμα…».
Ἔχει ἄραγε σχέση μέ τήν παραπάνω παράδοση;

† Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος

ag_louka_iatrou_20172

Από την πανήγυρη του «Άξιον Εστίν» & του Αγ. Λουκά Επισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού, στην Αλμυρή, της Ενορίας Βουρβουλίτου, Δευτέρα, 12-6-2017.

Από την πανήγυρη του «Άξιον Εστίν» &  του Αγ. Λουκά Επισκόπου Συμφερουπόλεως του Ιατρού, στην Αλμυρή, της Ενορίας Βουρβουλίτου. 12-6-2017.

0 σχόλια
aksion_esti_15 (8)

Ι. Πανήγυρη του «Άξιον Εστίν» & του Αγ. Λουκά Συμφερουπόλεως, στην Αλμυρή, της Ενορίας Βουρβουλίτου, 2015.

Από την πανήγυρη του «Άξιον Εστίν» & του Αγ. Λουκά Συμφερουπόλεως, στην Αλμυρή, της Ενορίας Βουρβουλίτου, 11-6-2015.

0 σχόλια
vourvoulitis2010 (5)

Ιερά Πανήγυρη του Αγ. Ανδρέου 2010

Από την πανήγυρη του Αγ. Ανδρέου του Κρήτης 4-7-2010

0 σχόλια
bour4

Ιερά Πανήγυρη του Αγ. Ανδρέου 2008

  Από την πανήγυρη του Αγ. Ανδρέου του Κρήτης 4-7-2008

0 σχόλια