Μοῖρες – Ἱ. Ν. Ἁγ. Κωνσταντίνου

ag_konstan_20203

Εσπερινός εορτής Αγ. Κων/νου και Ελένης, Ι. Ν. Αγ. Κων/νου και Ελένης Μοιρών, 20/5/2020.

0 σχόλια
konst_mires_12 (2)

Εσπερινός της εορτής των Αγ. Κων/νου και Ελένης 2012

Από τον Εσπερινό της εορτής των ΑΓ. Κων/νου και Ελένης 2012

0 σχόλια