Ὁσιομ. και Ὁσίων Καλυβιανῆς

osioi_kalivianis

Οἱ Ὅσιοι αὐτοί διέλαμψαν στήν Ἱ. Μονή Καλυβιανῆς, κατά τούς δυσχειμέρους καιρούς τῆς Ἑνετικῆς καί Ὀθωμανικῆς κατοχῆς τῆς Κρήτης. Ἐμφανίστηκαν σέ πολλούς διηγούμενοι τόν βίο καί τήν ἐν Χριστῷ τελείωσή τους.

Τό 1993 στόν αὔλειο χῶρο τῆς Ἱ. Μονῆς ξεράθηκε ἕνα κυπαρίσσι τό ὁποῖο ἔπρεπε νά κοπεῖ γιά λόγους ἀσφαλείας. Ὅταν ἔγινε ἡ ἐκρίζωση τοῦ δένδρου βρέθηκαν τάφοι καί λείψανα τά ὁποῖα ἀπέπνεαν εὐωδία. Τότε πλήθυναν τά σημεῖα τῆς ἐμφανείας τους σέ μοναχές, εὐσεβεῖς χριστιανούς, ἐργάτες, τεχνίτες καί προσκυνητές ἀπό τήν Κρήτη καί ἐκτός αὐτῆς.

Στίς 28-9-2008 ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος καθαγίασε κατά τήν Θ. Λειτουργία τήν Ἱ. Εἰκόνα τους καί καθιέρωσε τό πρῶτον τήν ἑορτή τῆς συνάξεώς των, ἐνῶ στίς 28-9-2012 ἐγκαινίασε τόν Ἱ. Ναό τοῦ Ὁσ. Χαραλάμπη, δίπλα στόν ὁποῖο βρέθηκαν οἱ τάφοι τους καί στόν ὅνομα τῶν ἐν λόγῳ Ὁσιομαρτύρων καί Μαρτύρων. Τά λείψανά τους, βρύουν ἰάσεις.

engen_kaliv_12 (42)

Εγκαίνια του Ι. Ν. Οσιομαρτύρων, Οσίων Ι. Μ. Παναγίας Καλυβιανής, Οσ. Χαραλάμπους Παναγίας Καλυβιανής, στην Ι. Μ. Παναγίας Καλυβιανής 2012

0 σχόλια
osiokal3

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης & Αρκαδίας κ. Μακάριος, στην Ι. Μ. Παναγίας Καλυβιανής, κατά την πρώτη εορτή της συνάξεως των Οσιομαρτύρων και Οσίων της Ι. Μονής 28.9.2008

ΟΜΙΛΙΑ π. Χρυσοστόμου Παπαδάκη, κατά τήν 28η-9-2008 ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἁγ. Πατέρων Ἱ. Μ. Παναγίας Καλυβιανῆς «Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῖς ἁγίοις Αὐτοῦ» Ὁ σκοπός τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ ἦταν γιά νά γίνει ὁ ἄνθρωπος κατά χάριν Θεός. Ὅλο τό Εὐαγγέλιο συνοψίζεται σέ μία φράση: Ἐνανθρώπηση τοῦ Θεοῦ καί θέωση τοῦ ἀνθρώπου. Καί «ὁ …

0 σχόλια