Ἰωάννης Ἀρκαδίας

ioannis_arkadias

Ἡ Ζ΄ καί τελευταία Οἰκουμενική Σύνοδος συνεκλήθη στή Νίκαια τῆς Βιθυνίας. Ἀρχικά εἶχε συγκλιθεῖ στό Ναό τῶν Ἁγ. Ἀποστόλων τῆς Κων/πόλεως (786), ὅμως εἰκονομάχοι στρατιῶτες προκάλεσαν ταραχές καί ἀπείλησαν μέ γενική σφαγή τόν Πατριάρχη, τούς Ἐπισκόπους καί τούς Μοναχούς. Ἔτσι ἀναγκάστηκε ἡ Σύνοδος νά μεταφερθεῖ τό Σεπτέμβριο τοῦ 787 μ.χ. γιά λόγους ἀσφαλείας στή Νίκαια. (Ἐμμ. Ἰ. Κωσταντινίδη, Νίκαια Θ.Η.Ε. τομ. 9ος Ἀθῆναι 1966, σελ. 457-459 καί βλ. Φειδᾶ Ἐκκλ. Ἱστορία Α΄)
Σ᾽ αὐτή συμμετεῖχε ὁ Ἀρκαδίας Ἰωάννης.

Ἀπό τό βιβλίο «Μελετήματα ἁγιολογικά – ἱστορικά» 2008 τοῦ Πανοσιολ. Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Παπαδάκη, Πρωτοσυγκέλου τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γορτύνης καί Ἀρκαδίας

 

῾Η μνήμη ὅλων τῶν Κρητῶν Πατέρων τῶν μετασχόντων στίς ῾Αγίες Οἰκουμενικές Συνόδους, ὁρίσθηκε νά τελεῖται τήν Κυριακή, μετά τήν ἑορτή τῆς Κυριακῆς κατά τήν ὁποία ἑορτάζονται οἱ Πατέρες τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τόν μῆνα ᾿Οκτώβριο.