Ἀνδρέας Γορτύνης Ἀρχιεπ. Κρήτης

  Ἅγ. Ἀνδρέας Κρήτης. Ἡ ἀρχαιότερη παράστασή του, εὑρισκόμενη στό εἰλητάριο Exulter 1 στό Μπάρι τῆς Ἰταλίας, τοῦ 10 αἰ.   Ἅγιος Ἀνδρέας, Ἐπίσκοπος Γορτύνης, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης, ὁ Ὑμνῳδός Τί νά γράψει κανείς γιά τόν τρισμακάριστο Ἱεράρχη, τῆς περιοχῆς μας, Ἀνδρέα τόν Κρήτης καί τί νά πρωτοαναλύσει ἀπό τό ἔργο του. Γεννήθηκε στή Δαμασκό γύρω … Continue reading Ἀνδρέας Γορτύνης Ἀρχιεπ. Κρήτης