Τήν Α΄ Κυριακή τοῦ Μαΐου: ἡ Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ τῆς Κρήτης διαλαμψάντων Ἁγίων.

ton_en_gortini

 

Εγκαίνια του Ι. Ν. Πάντων των εν Γορτύνη και Αρκαδία διαλαμψάντων Αγίων, παρεκκλήσιο του Ι. Μ. Ναού Αγ. Γεωργίου 3/5/2015

Ένα µικρό παρεκκλήσι του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγ. Γεωργίου Μοιρών
αφιερωµένο σε όλους τους Αγίους 
της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.

3pareklision_panton_ton_en_gortini_2016Γράφει το περιοδικό «Ἐν Ἐσόπτρῳ», της  Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και
Αρκαδίας, «Η Α΄ Κυριακή κάθε Μαΐου, καθορίστηκε ως ημέρα εορτῆς Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων. Το μικρό παρεκκλήσιο, προς τιμήν όλων των Αγίων της Μητροπόλεώς μας, ανεγέρθηκε στην αυλή του Ι. Μ. Ναού Αγ. Γεωργίου Μοιρών. Το θεμέλιο λίθο έθεσε ο Σεβ. Ποιμενάρχης μας κ. Μακάριος, το 2009 και στίς 3/5/2015, ημέρα της μνήμης τους, τέλεσε τα Ι. Εγκαίνια του. Το χαριτωμένο αυτό παρεκκλησάκι ανεγέρθηκε και εγκαινιάσθηκε με δωρεές και συνδρομή χριστιανών, με τη φροντίδα του π. Ιωάννου Φραγκάκη, των  συνεφημερίων του, του Εκκλησ. Συμβουλίου, συνεργατών του Ι. Μητροπολιτικού Ναού και του κ. Μιχαήλ Χατζηγιάννη, Πολιτικού Μηχανικού, Δρ. Βυζ. Αρχιτεκτονικής και υπευθύνου της τεχνικής υπηρεσίας της Ι.2pareklision_panton_ton_en_gortini_2016 Μητροπόλεως. Ο χώρος του εν λόγω παρεκκλησίου  είναι πολύ χρήσιμος για την τέλεση των καθημερινώς τελούμενων ιερών ακολουθιών του  Ι. Μ. Ν. Αγ. Γεωργίου Μοιρών».
Το μικρό αυτο παρεκκλήσιο εκτός από τη διπλανή ωραία ι.εικόνα της Σύναξης των Αγίων της Ι. Μητροπόλεώς μας, κοσμείται και με άλλες τρείς ωραίες εικόνες, ανά ομάδες, Αγίων, δηλαδή τη Σύναξη των Αγίων Επισκόπων Γορτύνης και Αρκαδίας, τη Σύναξη των Αγίων Μαρτύρων Γορτύνης και Αρκαδίας και τη Σύναξη των Οσίων Γορτύνης και Αρκαδίας. Οι τρείς αυτές ι. εικόνες είναι δωρεά του Σεβ. κ. Μακαρίου ο οποίος τις δώρησε με το εξής γράμμα: «Παραχωρητήριον, Σήμερον, τῇ 3 Μαΐου1pareklision_panton_ton_en_gortini_2016 2015, ἡμέρα ἑορτῆς Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων καί ἡμέρα τελέσεως τῶν Ἱερῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου αὐτῶν, τό ἀνῆκον εἰς τόν καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἁγίου Γεωργίου Μοιρῶν, παραχωροῦμεν εἰς αὐτόν τάς ἑξῆς Ἱερᾶς Εἰκόνας: 1. Τῆς Συνάξεως τῶν Ἁγίων Ἐπισκόπων Γορτύνης καί Ἀρκαδίας, 2. Τῆς Συνάξεως τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαψάντων Ἁγίων Μαρτύρων καί 3. Τῆς Συνάξεως πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαψάντων Ὁσίων. Ἃπασαι αἱ ἀνωτέρω Ἱ. Εἰκόνες εἶναι δέησις καί δωρεά τῆς ταπεινότητος ἡμῶν ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Παρεκκλησίου Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων, Μοιρῶν, ἡ δέ ἱστόρησις αὐτῶν ἐγένετο ὑπό τοῦ ἁγιογράφου κ. Στεφάνου Ἀλμπαντάκη. † Ὁ Γορτύνης καί Ἀρκαδίας Μακάριος».

Από τα ι. εγκαίνια του Ι. Ναού Πάντων των εν Γορτύνη και Αρκαδία διαλαμψάντων Αγίων, παρεκκλήσιο του Ι. Μ. Ναού Αγ. Γεωργίου 3/5/2015

«Τοῦτον τον οἶκον στερέωσον Κύριε…».

Ομιλία του Αιδεσιμολ. Πρωτ. Ιωάννου Φραγκάκη, Προϊσταμένου του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Γεωργίου Μοιρών, κατά τα Ι. Εγκαίνια του Ι. Παρεκκλησίου του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Πάντων των εν Γορτύνη και Αρκαδία διαλαψάντων Αγίων, Κυριακή του Παραλύτου, 3/5/2015.

%ce%b5%ce%b3%ce%ba1Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Γορτύνης και Αρκαδίας κ. Μακάριε, αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, Χριστός ανέστη! Δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν στον εν Τριάδι Θεόν. Αυτό το μικρό μεν, αλλά καλαίσθητο Ι. Παρεκκλήσιο, σήμερα, το εγκαινιάζουμε με Ευλογία και Απόφαση του Επισκόπου μας, του Μητροπολίτου Γορτύνης και Αρκαδίας κ. κ. Μακαρίου, επ΄ ονόματι «Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων», όπως εμπνευσμένα αποφάσισε. 

Σε αυτόν τον πρώτο Ι. Ναό Πάντων των Γορτυνίων Αγίων θα τιμώνται καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους οι Άγιοι του Τόπου μας.  Από τον μαθητή του Απ. Παύλου, Άγιο Τίτο, Πρώτο Επίσκοπο Κρήτης, τον Άγ. Κύριλλο Επίσκοπο Γορτύνης, τον Άγ. Μύρωνα, τον Άγ. Ευμένιο και τον Άγ. Ανδρέα και τους λοιπούς Αγ. Επισκόπους Κρήτης. Θα τιμώνται και οι Μάρτυρες του Τόπου μας, οι Άγ. Δέκα, οι Άγ. Ευτυχιανοί, αλλά και οι Νεομάρτυρες Άγ. Ιερομάρτυς Ισίδωρος και τα τέκνα αυτού Γεώργιος και Ειρήνη, οι εν Βαλή. Οι Άγιοι Νεομάρτυρες Απόστολος, Ζαχαρίας και Δημήτριος εκ Μουλίων και όλοι οι λοιποί Νεομάρτυρες. Θα τιμώνται επίσης και οι Όσιοι του τόπου μας, όπως ο Νίκων ο Μετανοείτε, Ιωάννης ο Ξένος, Μεθόδιος ο εν Νιβρύτω, Παρθένιος και Ευμένιος οι εν Κουδουμά, Χαραλάμπης ο εν Καλυβιανή και οι λοιποί Όσιοι και Μάρτυρες των οποίων ταις πρεσβείαις εξαιτούμεθα υπέρ πάντων, υπέρ του πληρώματος της Ι. Μητροπόλεως Γορτύνης και Αρκαδίας.

Ήδη από τις 14 Απριλίου 2009, Εσείς, Σεβασμιώτατε, τελέσατε τον Αγιασμό και καταθέσατε τον θεμέλιο λίθο ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες ανεγέρσεως του Ι. Παρεκκλησίου και να τιμώνται σε αυτό οι προαναφερθέντες Άγιοι. Κατόπιν, αφιερώσατε κατά τα παρακάτω έτη τα ημερολόγια τσέπης της Ι. Μητροπόλεως στους Τοπικούς Αγίους. Το 2011 στους Αγ. Ιεράρχες, το 2012 στους Μάρτυρες και το 2013 στους Οσίους.

Ιστορήσατε, τμηματικά, τις τρεις πρώτες εικόνες, (Ιεραρχών – Μαρτύρων – Οσίων), τις οποίες και δωρήσατε ώστε να κοσμούν σήμερα το Ι. Παρεκκλήσιο. Με τη δική Σας, λοιπόν, ευλογία, το 2009, ξεκινήσαμε τις εργασίες ανέγερσης, οι οποίες ολοκληρώθηκαν το επόμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα, το 2010 ολοκληρώθηκε το κτήριο, οι σοβάδες και το δάπεδο, το 2012 η τοποθέτηση των θυρών και των παραθύρων και ο ελαιοχρωματισμός και το 2013, το τέμπλο. Στη συνέχεια προχωρήσαμε μέχρι το τέλος του 2014, στις απαιτούμενες εργασίες της τοποθέτησης δαπέδου, γλυπτού μαρμάρινου τέμπλου, ελαιοχρωματισμού και τοποθέτησης κουφωμάτων. Τέλος, προέβημεν στον εξοπλισμό του Ι. Παρεκκλησίου παραγγέλνοντας τον πολυέλαιο, τις Ι. Εικόνες του τέμπλου, των κανδηλών, του αναλογίου και παγκαρίου καθώς και στην αγορά και ραφή των ιεροκαλυμμάτων, όλα από δωρεές ευσεβών χριστιανών.

Από το 2009, μέχρι σήμερα, απαιτήθηκε πολύς χρόνος και κόπος, χωρίς να λείψουν και οι στενοχωρίες για την αποπεράτωση του έργου. Έδωσε όμως ο Θεός φώτιση, δύναμη και ενίσχυση και ιδού σήμερα φθάσαμε να εγκαινιάζουμε τον Ιερό τούτο χώρο, ο οποίος θα εξυπηρετήσει τις λατρευτικές ανάγκες της Ενορίας μας.

Σεβασμιώτατε, πατέρες και αδελφοί, για να φθάσουμε, όμως, σε αυτήν την ημέρα, την λαμπρά και εύσημο, για την Ενορία του Ι. Μ. Ναού του Αγ. Γεωργίου Μοιρών, είχαμε την αμέριστη συμπαράσταση και το ενδιαφέρον πολλών ανθρώπων τους οποίους αυτή τη στιγμή οφειλετικώς θα ευχαριστήσουμε, δημοσίως, εν Εκκλησία πληθούση, διότι αυτό το έργο είναι των πιστών. Πρώτα απ΄ όλους ευχαριστούμε, Εσάς, Σεβασμιώτατε, όχι μόνο για τα Ι. Εγκαίνια, τα οποία ετελέσατε προ ολίγου, αλλά και για το συνεχές ενδιαφέρον σας για την πρόοδο των εργασιών, όλο αυτό το διάστημα, για τις παραινέσεις Σας, για την έγκριση του σχεδίου του Ι. Παρεκκλησίου, αλλά και για κάθε άλλη απόφαση του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. Ευχαριστούμε, πάλιν και πολλάκις, για τη δωρεά των τριών πρώτων Ι. Εικόνων, άλλωστε είστε ο Πρώτος δωρητής και για την βοήθειά Σας πάνω στην προετοιμασία των Ι. Εγκαινίων. Επίσης, ευχαριστούμε για τη βοήθειά του τον αεικίνητο Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Θρόνου και Πρωτοσύγκελλο της Ι. Μητροπόλεώς μας, Ιωακείμ Καρανδινό.

Ευχαριστούμε τους πολιτικούς μηχανικούς και αρχιτέκτονες κ. Γεώργιο Κτιστάκη και κ. Μιχαήλ Χατζηγιάννη για τη συνδρομή τους στα σχέδια του Ι. Παρεκκλησίου. Καθώς, επίσης και τους κ. κ. Νεκτάριο Δαριβιανάκη και Φανούριο Κρούπη για τη δωρεάν παραχώρηση της στατικής μελέτης και τον κ. Στυλ. Ρηγάκη για τη δωρεά της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης. Θερμές ευχαριστίες εκφράζουμε σε όλους τους δωρητές: στον π. Γεώργιο Μπαριτάκη για την Ι. Εικόνα του Χριστού, στην κ. Χρυσή Καμπουράκη για τη δωρεά του πολυελαίου, στην κ. Ειρήνη Χαλκιαδάκη για τη δωρεά της Ι. Εικόνος «Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων», στην κ. Κωστούλα Ρογδάκη για τη δωρεά της Ι. Εικόνος του Αγ. Τίτου και στην κ. Ελευθερία Τσικριτσάκη για την Ι. Εικόνα της Παναγίας και τη δωρεάν ραφή των ιεροκαλυμμάτων.

Ωσαύτως, ευχαριστούμε τον κ. Ιωάννη Αναγνωστάκη για τη δωρεά του ξυλόγλυπτου παγκαρίου, τον κ. Κωνσταντίνο Πετρόπουλο, μετά των τέκνων του, και τις κ. κ. Ελένη Χουστουλάκη και Μαρία Σφακιανάκη για τις ασημένιες κανδήλες. Για τα χρώματα ευχαριστούμε τον κ. Γεώργιο Καμπουράκη. Για τη δωρεά του ξυλόγλυπτου αναλογίου ευχαριστούμε τον Πρωτοψάλτη της Ενορίας μας, κ. Γεώργιο Χαλκιαδάκη.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζω προς τους συνεφημερίους μου π. Βασίλειο Κοκαράκη, τον μέχρι πρότινος Ιεροδιάκονο του Ι. Ναού μας, π. Γεώργιο Μπαριτάκη και προς τον νέο Ιεροδιάκονό μας, π. Εμμανουήλ Καργάκη και τον φοιτητή κ. Λάμπρο Καμπουράκη για τη βοήθεια και συνεργασία τους, αυτά τα χρόνια. Θερμές ευχαριστίες εκφράζω προς το Εκκλησ. Συμβούλιο, τους Ιεροψάλτες, τις κυρίες του συσσιτίου και όλους όσους διακονούν στην Ενορία μας.

Ευχαριστούμε, επίσης, όσους τεχνίτες εργάστηκαν στο Ι. Παρεκκλήσιο: τον συντηρητή Βυζαντινών αρχαιοτήτων, κ. Μιχ.Τρουλλινό για τη φιλοτέχνηση του μαρμάρινου τέμπλου, των ξυλόγλυπτων αναλογίου και του παγκαρίου, τον Αγιογράφο κ. Στέφ. Αλμπατάκη, τον εργολάβο κ. Ιωάννη Χατζάκη, τον κ. Κων/νο Νουαράκη για την τοποθέτηση του μαρμάρινου δαπέδου, τον ηλεκτρολόγο κ. Γεώργιο Ρηγάκη, τον υδραυλικό κ. Μιχ. Παπαδάκη, τον κ. Βασ. Φραγκιαδάκη για τα κουφώματα, τον κ. Εμμ. Φραγκιαδάκη για τα κάγκελα και τα κιγκλιδώματα των κουφωμάτων και τον κ. Γεώργιο Καργάκη για την κατασκευή της ντουλάπας. Ευχαριστούμε και όλους όσοι ήρθαν και συμμετείχαν στα Ι. Εγκαίνια. Εξαιρέτως δε τους Ιερείς και τον πιστό λαό του Θεού.

Άφησα τελευταίο τον ιατρό κ. Φανούριο Τουπάκη, ο οποίος εδώρησε στο Ι. Παρεκκλήσιο όλα τα λειτουργικά σκεύη και ανέλαβε όλα τα έξοδα των σημερινών Ι. Εγκαινίων όπως και το κέρασμα προς όλους τους πιστούς. Του εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη και ευχαριστία μας για την προσφορά του και του ευχόμεθα, όπως και προς όλους τους δωρητές, να έχουν την ευλογία «Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαμψάντων Ἁγίων».

Όμως, όπως ίσως βλέπετε εξωτερικά, το Ι. Παρεκκλησίο είναι η βάση του νέου Κωδωνοστασίου του Ι. Μητροπολιτικού Ναού μας και το εσωτερικό του μια μικρογραφία εκείνου του Ναού, του νέου Ναού, που ευχόμαστε και προσδοκούμε, συν Θεώ, να κατασκευαστεί στο εγγύς μέλλον. Τέλος, παρακαλούμε τον Πανάγαθο Θεό και τους σήμερα εορταζομένους Γορτυνίους Αγίους να δεχθούν ως ευώδες θυμίαμα την προσφορά της ανεγέρσεως και του εγκαινισμού αυτού του Κατοικητηρίου τους, εις σωτηρίαν των ψυχών ημών. Αμήν!

…Πλήθος συναισθηµάτων σκίρτησε στην καρδία µου…

Ομιλία του κ. Φανουρίου Τουπάκη, ιατρού καρδιολόγου, κατά τα Ι. Εγκαίνια του Ι. Παρεκκλησίου του Ι. Μητροπολιτικού Ναού Πάντων των εν Γορτύνη και Αρκαδία διαλαψάντων Αγίων, Κυριακή του Παραλύτου, 3/5/2015.

eng_ton_en_gortini (30)Σεβασμιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, Μητροπολίτα Γορτύνης και Αρκαδίας κ. κ. Μακάριε, Πανοσιολογιώτατε Αρχιμανδρίτα Ιωακείμ, Πρωτοσύγκελλε της Ι. Μητροπόλεώς μας, σεβαστοί Πατέρες και αγαπητό χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας.

Όταν, προ διετίας, μου προτάθηκε από Εσάς, Σεβασμιώτατε, να γίνω ο ανάδοχος του Ι. Παρεκκλησίου τούτου «Πάντων τῶν ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ διαλαψάντων Ἁγίων», του Ι. Μ. Ναού Αγ. Γεωργίου Μοιρών, πλήθος συναισθημάτων σκίρτησε στην καρδιά μου και από τότε ξεκίνησα να προετοιμάζομαι για τα Ι. Εγκαίνια.

Από Σας, λοιπόν, Σεβασμιώτατε, έμαθα ότι η Θ. Ευχαριστία, τα πρωτοχριστιανικά χρόνια τελούνταν επάνω σε τάφους Αγ. Μαρτύρων. Ο κάθε μαρτυρικός τάφος ήταν και Αγ. Τράπεζα. Στη συνέχεια με την ανέγερση των Ι. Ναών επειδή δεν ήτο δυνατόν σε κάθε Ναό να υπάρχει και μαρτυρικός τάφος, όρισε η Εκκλησία να εγκαινιάζεται κάθε Ναός με την τοποθέτηση στην Αγ. Τράπεζα τίμιων λειψάνων Αγ. Μαρτύρων οι οποίοι απέδειξαν με το μαρτύριο τους, με το αίμα τους, την αγάπη και αφοσίωσή τους στον Κύριο.

Ενθουσιάστηκα από την Ι. Ακολουθία των Ι. Εγκαινίων. Εντύπωση μου έκανε η χάραξη του μονογράμματος του Χριστού (ΧΡ), το Α και το Ω της ζωής, που κάνατε, Σεβασμιώτατε, στα τέσσερα σημεία του Ναού, με την κηρομαστίχη των Ι. Εγκαινίων και με το Άγ. Μύρο. Θα παρότρυνα, λοιπόν, τον κάθε Χριστιανό να μελετήσει και να ιδεί, με προφητικό τρόπο την τέλεση των Αγ. Εγκαινίων που ειλικρινά για εμένα ήταν πολύ συγκινητική και ενδιαφέρουσα.

Σας ευχαριστώ, Σεβασμιώτατε, για την ευκαιρία που μου δώσατε να βιώσω την Ι. Ακολουθία των Εγκαινίων του Παρεκκλησίου αυτού.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ακόμη τη σύζυγό μου Άννα Μαρία και τα παιδιά μου που μόλις τους ανακοίνωσα την πρόταση που μου έγινε για να γίνω ανάδοχος των Ι. Εγκαινίων, με μεγάλο ενθουσιασμό με παρακίνησαν να γίνουμε ανάδοχοι του σημερινού νεοεγκαινιασθέντος Παρεκκλησίου. Ευχαριστώ πολύ τον π. Ιωάννη Φραγκάκη, Προϊστάμενο του Ι. Μ. Ναού μας, για την άψογη και ειλικρινή συνεργασία μας. Ευχαριστώ επίσης τον π. Βασίλειο και π. Γεώργιο του Ι. Μ. Ναού που στάθηκαν δίπλα μου και με καθοδήγησαν αγόγγυστα καθ΄ όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας των Εγκαινίων. Τελευταία θα ήθελα να ευχαριστήσω, εκ βάθους καρδίας, τον πνευματικό μου πατέρα και πνευματικό οδηγό όλης μου της οικογένειας π. Παρθένιο, Ηγούμενο της Ι. Μονής Οδηγητρίας που με υπομονή με μεθοδικό και συστηματικό τρόπο, εδώ και 20 χρόνια, μας μυεί οικογενειακώς και συνεχώς στους θρησκευτικούς και πνευματικούς μας αγώνες.

Άγιοι Πάντες οι διαλάμψαντες εν Γορτύνη και Αρκαδία, ζητούμε τη βοήθεια, την προστασία και την ευλογία σας.