Μελέτιος Πηγᾶς Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας

pigas (1)

Ἀπολυτίκιον τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Μελετίου τοῦ Πηγᾶ, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας

Ἦχος α’. Τούς τρεῖς μεγίστους.

Ἀλεξανδρείας φωστῆρα καί πατριάρχην σοφώτατον, γέννημα Ἁγίου Θωμᾶ τε τῆς κώμης ὄντως περίβλεπτον∙ τῆς Ἀγκαράθου τῆς Μονῆς τόν ἀστέρα καί Σιναίου Ὄρους Ἀπεζανῶν τε ἔνθεον ἀντιλήπτορα∙ Μελέτιον τόν θεῖον καί Ὀρθοδοξίας παμμέγιστον ἐν ἐνιαυτοῖς δυσχερέσι θεολόγον καί ὑπέρμαχον∙ πάντες οἱ ἐν Κρήτῃ αὐτοῦ μαθηταί συνελθόντες πόθῳ ὑμνήσωμεν∙ αὐτός γάρ τήν Τριάδα ἡμῖν ἵλεων ἀπεργάζεται.

Τῷ θύτῃ Παναγιώτῃ ἐκ Δημητρίου.

Δημήτριος π. Ἐμμ. Δασκαλάκης

λα’-ιβ’-βιε’.

i_n_ag_meletiou_piga

Ι. Ναός Αγ. Μελετίου του Πήγα, στην Ενορία Αγ. Θωμά.

meletiou_piga_13-10-201820

Κοίμηση Αγ. Μελετίου του Πηγά, Πατριάρχου Αλεξανδρείας, τοιχογραφία από τον Ι. Ναό του, στην Ενορία Αγ. Θωμά.

meletiou_piga_13-10-201819

Αγ. Μελέτιος ο Πηγάς, Πατριάρχης Αλεξανδρείας, από τον Ι. Ναό του, στην Ενορία Αγ. Θωμά.