Μεθόδιος Νυβρίτου

methodios

Ἀσκήτεψε στό σπήλαιο τοῦ σημερινοῦ προσκυνήματός του, στό Χωριό Νύβριτος, τό ὁποῖο ἀποτελεῖ προσκύνημα γιά τήν περιοχή τῆς Μεσαρᾶς.

Οἱ κάτοικοι τοῦ τόπου μας τόν τιμοῦν πολύ, μέ ἀποκορύφωμα τήν παραμονή καί τήν ἡμέρα τῆς ἱ. μνήμης του.

Στό χῶρο τοῦ σπηλαίου τῆς ἄσκησής του ὑπάρχει παρεκκλήσι τό ὁποῖο ἐνσωματώθηκε μέσα σέ ἕνα μεγαλύτερο ναό πού κτίσθηκε ἀργότερα πρός τιμήν του. Ὁ Ὅσιος ἐπιδώθηκε σέ μεγάλους ἀ σκητικούς ἀγῶνες, ἀγάπησε τήν ἱερή ἡσυχία καί εὐεργέτησε πνευματικά

τήν περιοχή. Ἐπιτέλεσε καί ἐπιτελεῖ μέχρι σήμερα πολλά θαύματα.

spileo_methodiou

Ἀπό τό σπήλαιο τοῦ Ὁσίου

Τα δημοσιεύματα δεν βρέθηκαν