40/μερο Μνημόσυνο π. Εμμ. Κανακαράκη στην Ενορία Αμπελούζου, 17-4-2021.