3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, «Ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ ἐγένετο…», «Τό προσκύνημα ὡς τόπος συνάντησης ἀνθρώπων, λαῶν, θρησκειῶν, πολιτισμῶν», ἀπό 28 Σεπτεμβρίου ἕως 1 Ὀκτωβρίου 2017.

Layout 1

Προς τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας

Ἀγαπητοί μου,

Τό ἔτος 2012, ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας, διοργάνωσε τό 1ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, «Ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ ἐγένετο…», μέ θέμα: «Διεπιστημονικό Συνέδριο για την Ιστορία, την Πνευματικότητα, την Τέχνη και τον Πολιτισμό του Κρητικού Νότου». Τά πρακτικά του ἔχουν ἤδη δημοσιευθεῖ.

Τό ἔτος 2014, διοργάνωσε τό 2ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, «Ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ ἐγένετο…», μέ θέμα: «Ἀγροτικοί πολιτισμοί ἐν κινδύνῳ».

Μέ τήν παροῦσα ἀνακοίνωση σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ἱ. Μητρόπολή μας, στίς 28, 29, 30 Σεπτεμβρίου καί 1 Ὀκτωβρίου 2017, θά πραγματοποιήσει τό: 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΟΡΤΥΝΑΣ, «Ἐν Γορτύνῃ καί Ἀρκαδίᾳ ἐγένετο…», μέ θέμα: «Τό προσκύνημα ὡς τόπος συνάντησης ἀνθρώπων, λαῶν, θρησκειῶν, πολιτισμῶν», σέ συνδιοργάνωση μέ τήν Περιφέρεια Κρήτης, τό Πανεπιστήμιο Κρήτης, τό Πολυτεχνεῖο Κρήτης καί τό Τεχνολογικό Ἐκπαιδευτικό Ἵδρυμα Κρήτης (Τ.Ε.Ι.).

Τό ἐν λόγῳ Συνέδριο θά γίνει στό Ἀμφιθέατρο τοῦ Πολιτιστικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, στίς Μοῖρες.

Τό συνοπτικό πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου ἔχει ὡς ἑξῆς:

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πρωί 09.00 (ἔναρξη) – 1.00 μ.μ. Ἀπόγευμα 5.15 – 8.30 μ.μ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πρωί 08.30 – 12.45 μ.μ. Ἀπόγευμα 5.30 – 8.30 μ.μ.

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πρωί 8.30 – 1.00 μ.μ. Ἀπόγευμα 5.30 – 9.00 μ.μ.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

Παλαιοχριστιανική Βασιλική τῆς Μητρόπολης τῆς ἀρχαίας Γόρτυνας, πρίν τό χωριό Μητρόπολη:

8.30 – 10.30 π.μ. Ἀρχιερατική Θ. Λειτουργία.

10.30 – 10.45 π.μ. Μνημόσυνο γιά πρωτεργάτες τοῦ Κρητικοῦ Πολιτισμοῦ.

10.45 – 11.30 π.μ. Ξενάγηση.

Ἀρχαιολογικός χώρος Φαιστού:

12.00 Ξενάγηση, Λήξη Συνεδρίου.

Σᾶς προσκαλοῦμε, νά παρακολουθήσετε τό ἐνδιαφέρον αὐτό Συνέδριο.

Γιά ὅσους ἔχουν δυνατότητα πρόσβασης στό ἴντερνετ, μποροῦν στή σελίδα τῆς Ἱ. Μητροπόλεώς μας, νά βροῦν τό ἀναλυτικό πρόγραμμα τοῦ Συνεδρίου καί νά ἐνημερωθοῦν γιά τίς εἰσηγήσεις πού θά γίνουν.-

Μέ εὐχές ἐν Κυρίῳ

† Ο Γορτύνης και Αρκαδίας Μακάριος