Εσπερινός Αγ. Μεθοδίου Νυβρίτου, 24/6/2023, χειροθεσία π. Γεωργίου Παπαδοβασιλάκη, σε Πρωτοπρεσβύτερο Σταυροφόρο, αποκάλυψη πλάκας με τις καταστροφές των οθωμανών κατακτητών της Κρήτης, στη Νύβριτο, το 1866.

Τό κείμενο τῆς ἐπιγραφῆς πού ἀποκαλύφθηκε

 

Ἀπὸ ἔκθεση ὠμοτήτων κατά τὴν Ὀθωμανικὴ Κατοχή, τοῦ ἔτους 1866, στὴ Νύβριτο.

«Νήβρητος (χωρίον)

Τὰς 15 οἰκίας καὶ τὴν ἐκκλησίαν Ἅγιος Μεθόδιοςἔκαυσαν».

Κρητικὰ Χρονικά, τ. Η’.

            Ἡ ἐπιγραφὴ αὐτὴ ἀποκαλύφθηκε στὶς 25/06/2023, ἡμέρα τῆς ἱερᾶς μνήμης τοῦ Ἁγίου Μεθοδίου τοῦ ἐν Νυβρίτῳ, γιὰ τὴν ἱστορικὴ μνήμη τῶν καταστροφῶν ἀπὸ τοὺς κατακτητὲς Ὀθωμανοὺς, στὴ Νύβριτο.