26 Φεβρουαρίου 2016

2kolones_isogiou_2016

1kolones_isogiou_2016

26 Φεβρουαρίου 2016 από τη ρήξη του μπετό των κολονών του ισογείου