ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ 4.3.2013

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ
ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης, συνῆλθε σήμερα 4 Μαρτίου 2013 στό Ἡράκλειο, σέ ἔκτακτη Συνεδρία, καί ἐκτός ἀπό τά τρέχοντα ὑπηρεσιακά θέματα, ἀσχολήθηκε γιά μία ἀκόμη φορά μέ τά προβλήματα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης καί τούς τρόπους ἀντιμετώπισής τους, γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀνθρώπων τοῦ Τόπου μας.
Ὅλοι οἱ Ἀρχιερεῖς τῆς Μεγαλονήσου ἐτόνισαν ὅτι ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας, πού ἀποτελεῖ τό βασικό κύτταρο τῆς Κοινωνίας καί τῆς πολιτιστικῆς μας ταυτότητας, πλήττεται ποικιλότροπα, καί ἀναφέρθηκαν στίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν οἱ πολύτεκνες καί οἱ τρίτεκνες οἰκογένειες, ὅπως καί στήν ἀνάγκη στήριξής τους, μέ ἀνάλογες ἐνέργειες πρός κάθε ἁρμόδιο.
Ἡ Ἱερά Σύνοδος, μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἀρχῆς τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου, εὔχεται ὅλοι νά διέλθουμε μέ ἀληθινή μετάνοια καί κατάνυξη τήν ἐρχόμενη περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, νά ἀξιωθοῦμε δέ νά ἑορτάσομε μέ πνευματική εὐφροσύνη καί ἐλπίδα τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας, τό Πάσχα τοῦ λαοῦ μας.

Ἀπό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης