13-15 Ιανουαρίου 2016

grafia_13-15_Ianouariou_1600001 grafia_13-15_Ianouariou_1600002 grafia_13-15_Ianouariou_1600003 grafia_13-15_Ianouariou_1600004 grafia_13-15_Ianouariou_1600005

Μόνωση τοιχίων υπογείου και μπάζωμα τους   13-15 Ιανουαρίου 2016