Από τον πρώτο εορτασμό των εκ Γέργερης σφαγιασθέντων Ιερέως Γεωργίου Κυριακίδου και 12 κατοίκων, υπό Οθωμανών κατά την ώρα της Θ. Λειτουργίας της 25ης Μαρτίου 1828, Κυριακή Μυροφόρων 26/4/2015

Από την 1η πανήγυρη των εκ Γέργερης σφαγιασθέντων Ιερέως Γεωργίου Κυριακίδου και 12 κατοίκων της Γέργερης, υπό Οθωμανών κατά την ώραν της Θ. Λειτουργίας, την 25η Μαρτίου 1828, ως Νεομαρτύρων της Τοπικής Εκκλησίας, Κυριακή των Μυροφόρων 26/4/2015