Ὁμιλία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, A΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 13/3/2022. Ὁμιλητής ὁ Αἰδεσιμολ. Πρωτ. Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας Πύργου Μονοφατσίου, μέ θέμα: «”Ἡ ἀληθινή εἰκόνα μας…” (ἀπό τά καθημερινά προσωπεῖα στό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ μέσα μας)».

 

a_nist_omilia_221 a_nist_omilia_221-copy