Ὁμιλία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, Δ ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 3/4/2022. Ὁμιλητής ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακάριος, μέ θέμα: «Οἱ ἄρρωστες πνευματικές φαντασίες, κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τῆς Κλίμακος».