Ὁμιλία Κατανυκτικοῦ Ἑσπερινοῦ, Γ ΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν, στόν Ἱ. Μ. Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 27/3/2022. Ὁμιλητής ὁ Ἱερολογ. Διάκονος Νικόλαος Μπαγιαρτάκης, μέ θέμα: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, (Μάρκ. 8, 34».