Ἱ. Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 2017, Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.

Ἱ. Ἀκολουθία Ἐπιταφίου 2017, Ἱ. Μητροπολιτικός Ναός Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν.