Ἱ. Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευή 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.

Ἱ. Ἀκολουθία τῆς Ἀποκαθηλώσεως Μ. Παρασκευή 2017, Ἱ. Καθεδρικός Ναός Ἁγ. Νεκταρίου Μοιρῶν.