Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου Μ. Τετάρτη βράδυ, Ἱ. Μητροπολιτικός Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 15/4/2020.