Ἱ. Ἀκολουθία Νυμφίου Μ. Δευτέρα βράδυ, Ἱ. Μητροπολιτικός Ν. Ἁγ. Γεωργίου Μοιρῶν, 22/4/2019.